Prospectus

nl en

Sources for the study of medieval history

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het vak middeleeuwse bronnenkunde en onderzoekstechnieken biedt een ideale voorbereiding op het volgen van een onderzoekscollege of het schrijven van een op bronnen gebaseerde scriptie. Het wordt verzorgd door de docenten en de onderzoekers die bij de sectie middeleeuwse geschiedenis werkzaam zijn. Dit praktijkcollege biedt enerzijds een overzicht van de bronnen voor de geschiedenis van de middeleeuwen en van de onderzoeksmogelijkheden met deze bronnen. Verschillende bronnentypen worden behandeld, zoals bronnen op het gebied van recht en rechtspraak, kronieken, oorkonden, rekeningen, iconografische bronnen enz.

Leerdoelen

  • Kennis van de belangrijkste brontypes.

  • Het vermogen historische bronnen te selecteren en te verzamelen en daarvan op consistente wijze verslag te doen.

  • Het vermogen kritisch te reflecteren op het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving m.b.t. de Nederlanden.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

10 ECTS, 280 uur:

  • Volgen van college, 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur.

  • Voorbereiding colleges, bestuderen literatuur, heuristisch onderzoek, verslaglegging, 252 uur.

Toetsing

  • Werkstuk, paper 70%.

  • Tussentijdse toets 15%.

  • Referaat 15%.

Blackboard

Ja, voor communicatie en het beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelding

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Email: Dr. R. Stein.