Prospectus

nl en

Dutch Paleography

Course
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Voor diegenen die zich willen richten op (afstudeer) onderzoek in de geschiedenis van de Nederlanden in de vroegmoderne tijd is deze cursus zeer nuttig. Naast het lezen van handschriften zal ook aandacht worden gegeven aan praktische kennis op het gebied van o.a. het begrijpen van vroegmoderne teksten, het maken van transcripties, tijdrekening, eenheden voor geld, maten en gewichten en veel voorkomende afkortingen en Latijnse begrippen. Ook wordt ingegaan op het verschijnsel teksteditie. Met het oog op een nadere kennismaking met de collegestof zal een excursie naar een daarvoor relevant archief of een onderzoeksinstelling worden gebracht.

Leerdoelen

  • Vaardigheid in het lezen en begrijpen van Nederlandse handschriften uit de periode 1550-1800.

  • Kennismaking met veel voorkomende bronnentypes uit de periode 1550-1800.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Excursie

Studielast

  • Colleges 22 uur.

  • Excursie 4 uur.

  • Tentamen 2 uur.

  • Voorbereiding colleges en tussentijdse opdrachten 112 uur.

Toetsing

  • 30 % Thuisopdracht.

  • 70 % Schriftelijk tentamen met open vragen.

Blackboard

Ja, voor het ter beschikking stellen van oefenmateriaal en het doen van mededelingen.

Literatuur

Reader Oud Schrift, 1550-1800.

Aanmelding

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. D. Haks.