Prospectus

nl en

ALCO

Course
2014-2015

Beschrijving

Het ALCO is het ALgemeen COschap en maakt deel uit van de Lijn Klinische Onderwijs (LKO). Het is dus ook een coschap, net zoals de klinische coschappen. De commissie LKO is verantwoordelijk voor het gegeven onderwijs. Het onderwijs in het Algemeen Coschap wordt door vakdocenten van de verschillende klinische afdelingen binnen het LUMC verzorgd. In het Algemeen Coschap wordt er van uitgegaan dat de student zelf de verantwoordelijkheid kan dragen voor het eigen leerproces. De docenten bieden een programma, de docenten helpen bij het beantwoorden van vragen, de docenten kunnen instrueren. Hoe de student leert, wat en hoe, bepaalt de student zelf. Dit past binnen het professioneel gedrag van de arts: omgaan met anderen, omgaan met de taak, en omgaan met zichzelf.

In het rooster van het Algemeen Coschap zijn evaluatiemomenten gepland. Tijdens deze evaluatiemomenten geeft de student in eerste instantie zelf commentaar op het eigen functioneren in termen van “Wat ging er goed, wat kan de volgende keer beter, en hoe doen we dat dan”. De student krijgt van tutor, collegae en / of van de leden van lijncommissie aanvullende feedback.

De student neemt bij simulatiepatiënten en echte patiënten de anamnese op en verricht lichamelijk onderzoek. De student verricht venapuncties bij patiënten. De ‘werktijden’ lijken op de tijden die later tijdens de coschappen normaal zijn.

Leerdoelen

Het Algemeen Coschap markeert de overgang van de theoretische fase van de studie naar de klinische fase. Het Algemeen Coschap biedt de mogelijkheid om de vaardigheden die de student in de LKO-bijeenkomsten van het 2e en 3e jaar Bachelor en 1e jaar Master heeft geleerd te oefenen en in praktijk te brengen. Daarnaast maakt de student in het Algemeen Coschap kennis met een aantal aspecten van de acute geneeskunde. De student leert om in acute sitiuaties een eerste inventarisatie van het onderliggende probleem te maken en basale handelingen te verrichten.