Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Seminar OCMW 1

Course
2015-2016

Toegangseisen

Deelname aan de mentoraatscolleges van het eerste semester.

Beschrijving

(1) Inleiding in het apparaat van de deelgebieden binnen OCMW: Egyptologie, Assyriologie, Wereld van de Bijbel, de Klassieke Wereld;
(2) Algemene studievaardigheden: time management, leerstrategieën, collegevoorbereiding en -aantekeningen, tentamenstrategieën.
(3) Leesstrategieën: skimming, technieken snellezen.
(4) Onderzoeksvaardigheden: argumentatieleer, beoordeling wetenschappelijke bronnen.
(5) Schriftelijke presentatievaardigheden: opzet werkstuk, formulering vraagstelling, structuur en schrijfstijl, vormgeving (incl. optimaal gebruik van Word), plagiaat, feedback geven en verwerken.
(6) Mondelinge presentatievaardigheden: spreek- en presentatietechnieken, presentatievormen, optimaal gebruik van Powerpoint.
(7) Het maken van een screencast.
In de loop van het college wordt op het gebied van de eigen track een wetenschappelijk werkstuk vervaardigd, een mondelinge presentatie gegeven en een screencast gemaakt.
Een overzicht van de colleges en opdrachten staat in Blackboard.

Leerdoelen

 • Kennis van het apparaat van de vakgebieden vertegenwoordigd in de vier tracks van de studie.

 • Vakliteratuur selecteren met behulp van digitale technieken (catalogus bibliotheek, Google Scholar, WorldCat, Web of Science);

 • Bronnen (boeken, artikelen, websites) beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid met gebruik van bibliothecaire databases en internet-tools (Ulrich’s, domaintools.com);

 • Soorten argumentatie in betoog herkennen en gebruiken, drogredenen herkennen;

 • Een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag formuleren, inclusief hoofdvraag en deelvragen;

 • Academische teksten en presentaties goed opbouwen;

 • Onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten in een wetenschappelijke (schrijf)stijl, met optimaal gebruik van tekstverwerking en presentatietechnieken (Word, Powerpoint, screencast), met correcte bronverwijzing.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast: 140 uur (5 ec x 28 uur), waarvan:
Volgen van college: 48 uur (12 weken 4 uur).
Zoekopdrachten tracks: 10 uur.
Mondelinge presentatie en screencast: 20 uur
Werkstuk: 62 uur.

Toetsing

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de volgende deelcijfers:

 • Zoekopdrachten over apparaat van de vier tracks: 25% (van het eindcijfer)
  Bibliografie, onderzoeksvraag en hoofdstukindeling van het werkstuk: 5% (van het eindcijfer)
  Mondelinge presentatie/webcast over het onderzoek: 30% (van het eindcijfer)
  Werkstuk: 40% (van het eindcijfer).
  De herkansing bestaat uit het inleveren van een verbeterde versie van het werkstuk (40% van het eindcijfer).
  N.B. Het cijfer van de zoekopdrachten voor alle tracks dient voldoende te zijn.
  Het werkstuk wordt geschreven in twee fasen: een conceptversie waarop commentaar wordt geleverd en een definitieve versie die zal worden beoordeeld. Studenten die de deadline van de conceptversie niet halen, krijgen geen commentaar en hun cijfer zal worden bepaald op basis van de definitieve versie.

Blackboard

Voor mededelingen en het ter beschikking stellen van cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van Blackboard.
Aanmelden op Blackboard

Literatuur

 • P. de Buck ea, Zoeken en Schrijven; een digitale versie zal beschikbaar gemaakt worden via Blackboard.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.F.J. Baasten.

Opmerkingen

Geen.