Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gilgamesj, Mozes, Echnaton: Godsdienst in het Oude Nabije Oosten 5
Material Culture of the Ancient Near East 5
Ancient History (Greece, Rome) 5

Kies één taal (10 EC) uit:

Biblical Hebrew 1 10
Introduction to Assyrian and Cuneiform Script 10
Introduction to Middle Egyptian 10

Bij keuze voor Grieks:

Studenten met eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving B/C groep
Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks voor niet-classici (eerste helft)

Basic Language Acquisition Ancient Greek (first half) 10
Ancient Greek: Language Acquisition 1 (B/C-group) 5
Ancient Greek: Language Acquisition 2 (B/C-groep) 5

Tweede semester

History of Egypt, Syria and Mesopotamia 2 5
Religions of Antiquity 5
Seminar OCMW 1 5
Cultural History of Anatolia 5
Material Culture of Ancient Egypt I 5
From Aram to Zakho: Cultural History of Aramaic 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museology of Ancient Egypt 5
Basic Language Acquisition Ancient Greek (first half) 10
Gilgamesj, Mozes, Echnaton: Godsdienst in het Oude Nabije Oosten 5

Kies één van de twee werkcolleges van Oude Geschiedenis:

Political culture in classical Athens 10
Emperors, Empresses, and Usurpers: Imperial legitimation in the first three centuries of the Roman Empire 10

Tweede semester

Death and burial in the ancient Near East and Egypt 5
Philosophy of Science 5
Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 2 5
Basic Language Acquisition Ancient Greek (second half) 10
Material Culture of Ancient Egypt I 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Paleografie van de Griekse papyri 1 5

Kies één van de twee werkcolleges van Oude Geschiedenis:

After the Fall: Italy and the Legacy of Rome, 476-774 AD 10
A taste of antiquity: ancient food and foodways 10

Keuzeruimte (15 ects)

Tweede semester

Keuzeruimte (15 ects)

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

More info

..