Prospectus

nl en

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 2

Course
2015-2016

Toegangseisen

Seminar OCMW 1

Beschrijving

Het onderwerp van Seminar OCMW 2 in 2015-16 is maatschappij. Aan de hand van een aantal thema’s bestuderen we de samenlevingen van het oude Egypte en het Nabije Oosten, bv. staatsvorming, bestuur, recht, economie, en sociale structuur. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan bronnen, methoden en de verschillende discussies die de wetenschap over deze thema’s voert.
De colleges bestaan uit een combinatie van een hoorcollege en een groepsdiscussie. In het hoorcollege reiken de docenten een kader aan. Daarna leiden twee studenten een discussie over een aantal wetenschappelijke artikels en/of primaire bronnen. Actieve participatie van alle studenten aan de discussie is vereist en wordt gemodereerd via Blackboard.
In het kader van het seminar werken de studenten aan een paper (3.000 woorden). De paper biedt een evaluatie van één van de sessies: de stof van het hoorcollege, de discussie, en de opgegeven literatuur of bronnenmateriaal wordt besproken en gewogen.
We sluiten het college af met een mini-symposium waar alle deelnemers van Seminar OCMW 2 en Seminar OCMW 3 hun paper aan een breed publiek presenteren.

Leerdoelen

 • Mondelinge presentatievaardigheden
  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
   a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
   b. met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
   c. dat gericht is op een specifieke doelgroep
 1. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie

 2. een discussie modereren

 • Samenwerkingsvaardigheden

  1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
  2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
  3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen
 • Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

  1. vakwetenschappelijke discussies en literatuur analyseren en beoordelen
  2. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
  3. ook buiten het eigen vakgebied gebruik maken van verworven onderzoeksvaardigheden

*Schriftelijke presentatievaardigheden
1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
a. in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
b. overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c. met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

De studielast van dit college bedraagt 140 uur:

 • Contacturen: 26 uur

 • Voorbereiding discussies: 60 uur (10×6)

 • Presentatie: 10 uur

 • Werkstuk: 44 uur

Toetsing

Het eindcijfer wordt als volgt berekend:
20% participatie (discussies en modereren)
30% presentatie (tijdens het afsluitende symposium)
50% werkstuk

Het werkstuk wordt geschreven in twee fasen: een conceptversie waarop commentaar wordt geleverd en een definitieve versie die zal worden beoordeeld. Studenten die de deadline van de conceptversie niet halen, krijgen geen commentaar en hun cijfer zal worden bepaald op basis van de definitieve versie.

Literatuur

 • Studiemateriaal door de docenten ter beschikking gesteld.

Blackboard

Blackboard

Aanmelden

Usis

Contact

Dhr. Dr. B.J.J. Haring
Mw. Dr. C. Waerzeggers

Opmerkingen