Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Preventie, family mediation en behandeling in de forensische context

Course
2015-2016

Toelatingseisen

In deze cursus wordt gebouwd op de kennis en vaardigheden die studenten in de volgende Bachelorvakken hebben opgedaan: Inleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1A, Inleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1B, Practicum gesprekstechnieken, Neurobiologische Achtergronden van Opvoeding en Ontwikkeling, Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief en Gezinspedagogiek.

Vakbeschrijving

In dit mastervak worden mogelijke behandeltrajecten van licht (preventie) tot zwaar (interventieprogramma’s, opname) van gezinnen in de forensische zorg besproken.
Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de theoretische achtergrond, effectiviteit en praktische implicaties van (preventieve) interventieprogramma’s voor en klinische behandeling van probleemgezinnen in de forensische context. Dergelijke programma’s hebben als doel het voorkomen of verminderen van probleemgedrag bij kinderen, (jeugd)delinquentie en ernstige opvoedingsproblemen (zoals kindermishandeling). Voorbeelden van programma’s zijn: Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD), gericht op het vergoten van positief ouderschap en het verminderen van probleemgedrag, en VIPP-Foster Care (voor pleeggezinnen) met een focus op gehechtheidsproblemen, MultiSystemic Therapy (MST), en Signs of Safety (een oplossingsgericht programma gericht op het herstellen van de veiligheid in het leven van kinderen). Er zal specifiek aandacht worden besteed aan zogenaamde ‘vechtscheidingen’, waarbij er problemen ontstaan over het gezag over de kinderen, met schadelijke gevolgen voor de betrokken kinderen. In dit kader zal stilgestaan worden bij en geoefend worden met family mediation. Met family mediation kunnen conflicten en ruzies binnen het gezin worden opgelost en kan het kind zich optimaal (blijven) ontwikkelen. Ten slotte zullen de studenten kennis nemen van de effectiviteit van forensische behandeling en begeleiding voor jongeren, onder andere in justitiële jeugdinrichtingen.

Leerdoelen

  • Kennis verwerven over de theoretische achtergrond en praktische toepassingen van gezinsinterventieprogramma’s en klinische behandelprogramma’s, met aandacht voor vertaling van theoretische kennis naar (klinische) programma’s; – kennis maken met verschillende interventies voor gezinnen met kinderen of ouders at risk; – kennis maken met en oefenen van verschillende interventie- en behandeltechnieken door middel van het maken van scripts, rollenspellen en casusbesprekingen; – kennis en vaardigheden verwerven betreffende family mediation in een forensische setting (bijvoorbeeld bij voogdijzaken); – leren interventie- en behandelprogramma’s kritisch te evalueren.

Achievement levels: 1-8, 10, 11, 12, 15, 16.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsingsvorm

  • Actieve houding in de werkgroep – Werkgroepopdrachten – Eindopdracht in groepsvorm – Schriftelijk tentamen

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard gebruikt.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact information

Coördinatoren: Frank van der Horst (kamer 4B34, fhorst@fsw.leidenuniv.nl), Lenneke Alink
Bij vragen kan per email een afspraak gemaakt worden.