Prospectus

nl en

Introduction Ancient History (OG)

Course
2016-2017

Toegangseisen

-

Beschrijving

Het hoorcollege Oude Geschiedenis biedt een overzicht van de geschiedenis van de Archaïsche Tijd tot de Late Oudheid ter ondersteuning van het handboek.

Het wordt sterk aanbevolen de opgegeven pagina’s van het handboek voor aanvang van de colleges te bestuderen. Zie hiervoor de handout die bij het eerste college wordt uitgedeeld en de Blackboard site.

Leerdoelen

 • De student heeft kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop met betrekking tot het vakgebied Oude Geschiedenis (Griekenland en Rome) in de context van de Euraziatische geschiedenis. Nadruk ligt op het historische overzicht van de Griekse en de Romeinse wereld (van de 10e eeuw voor Chr. tot de 6e eeuw na Chr.); sociaal-economische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact.

 • De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Zie Rooster Oude culturen van de mediterrane wereld

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Zelfstandige literatuurstudie: 112 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

 • Twee schriftelijke tentamens (ieder 50%) bestaande uit gesloten vragen en enkele essayvragen.

 • Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

 • Het maken van (onbecijferde) diagnostische zelftoetsen via Blackboard maakt deel uit van dit college.

 • Bij een voldoende eindcijfer vindt geen herkansing plaats.

 • Bij een onvoldoende eindcijfer vindt herkansing plaats volgens de herkansingsvoorwaarden tussentoetsen

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de hoorcolleges

 • Ter beschikking stellen diagnotische zelftoetsen

Literatuur

 • F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, herziene 11de druk of latere druk, Amsterdam 2008 Ambo / Anthos ISBN 9789026321733

N.B. Er bestaat een Engelse versie van het handboek (Antiquity). Wij raden dit boek niet aan voor het doel van dit college omdat we met de paginanummering van de Nederlandstalige versie werken.

Aanmelden

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn in semester 1 voor de hoorcolleges en de reguliere (deel)tentamens automatisch aangemeld. Vanaf semester 2 dienen zij zich aan te melden via uSis

Alle overige studenten en alle deelnemers aan het herkansingstentamen dienen zich aan te melden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dhr. Prof.dr. L. de Ligt