Prospectus

nl en

Religions of Antiquity

Course
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Dit college is toegankelijk voor keuzevakkers, op voorwaarde dat er voldoende plek is. Voor meer informatie, neem contact op met de studiecoordinator

Beschrijving

De antieke Mediterrane wereld – die hier breed wordt opgevat – is de kraamkamer van Jodendom, Christendom en Islam. Dit college biedt een inleiding in de religieuze diversiteit van die wereld, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen de verschillende religies. Naast specifieke case-studies uit de religies van Grieken en Romeinen, de godsdienst van Iran (het zoroastrisme), de godsdienst van Israel en de transformatie van de antieke wereld na de veroveringen van Alexander, zal de aandacht zich richten op de onstaansgeschiedenis van het Jodendom en het vroege Christendom. Bij alle case-studies zal aandacht besteed worden aan de teksten, de materiële bronnen en de methodes van historisch onderzoek die ons in staat stellen een beeld op te roepen van de praktijk van religie in de antieke wereld.

Leerdoelen

 • Inzicht in de manier waarop religies uit de oudheid kunnen worden gereconstrueerd

 • Ontwikkeling van een geïntegreerde visie op religie in de oudheid

 • Kennis van de verworteling van Jodendom en Christendom in hun antieke context

 • Inzicht in de rol die religie speelde in de klassieke mediterrane wereld

Rooster

Zie Rooster Religiewetenschappen

Rooster Oude cuturen van de mediterrane wereld

Rooster minor Religion in a changing Wolrd

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

 • Bijwonen colleges: 2 uur per week x 13 = 26 uur

 • Voorbereiden colleges: 2 uur per week x 12 = 24 uur

 • Drie schrijopdrachten: 3 × 5 uur = 15 uur

 • Literatuur + eindpaper: 75 uur

Toetsing

 • Drie schrijfopdrachten tijdens de colleges (40 %)

 • Werkstuk (60 %)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

De herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen:

 • Drie schrijfopdrachten (40%)

 • Werkstuk (60%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt, voornamelijk als ondersteuning van de colleges, als repositorium en eventueel als discussieforum.
Aanmelden op Blackboard

Literatuur

De literatuur bestaat uit delen van handboeken en teksten die via de digitale UB beschikbaar zijn. Er is geen studieboek dat moet worden aangeschaft. Boeken die niet digitaal beschikbaar zijn worden geplaatst op een collegeplank.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. A.J. de Jong.
Prof.dr. J.K. Zangenberg.

Opmerkingen

Voorlopig overzicht van de colleges:

 1. Inleiding (De Jong)
  1. Griekse en Romeinse religies 1: bronnen en representaties (De Jong)
  2. Griekse en Romeinse religies 2: netwerken en plaatsen (De Jong)
  3. Griekse en Romeinse religies 3: handelingen en verhalen (De Jong)
  4. Zoroastrisme 1: bronnen, structuren en principes (De Jong)
  5. Zoroastrisme 2: Reinheid en onreinheid – ritueel en gemeenschap (De Jong)
  6. De godsdienst van Israël (Zangenberg)
  7. De eenwording van de antieke wereld: Alexander de Grote en het Hellenisme (De Jong)
  8. Het Hellenistisch Jodendom (Zangenberg)
  9. Antieke mysteriecultussen (De Jong)
  10. Jezus van Nazareth in historische context (Zangenberg)
  11. Paulus en de inculturatie van het Christendom in de Grieks-Romeinse wereld (Zangenberg)
  12. Religie en het einde van de antieke wereld (De Jong & Zangenberg)