Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Pedagogische Wetenschappen: Academische Pabo Leiden

Academische Pabo Leiden (deel Pedagogische Wetenschappen)

Hartelijk welkom bij de Academische Pabo Leiden. Deze combinatiestudie wordt verzorgd in samenwerking met de Pabo Hogeschool Leiden. Het programma van de Academische Pabo bestaat voor een deel uit vakken van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en voor een deel uit vakken van de Pabo Hogeschool Leiden.

De beschrijvingen van de vakken die verzorgd worden door het Instituut Pedagogische Wetenschappen vind je hieronder. Raadpleeg de website van Pedagogische Wetenschappen voor het rooster van de universitaire vakken.

Op de universitaire vakken van de Academische Pabo is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016-2017 van toepassing. In de OER en in de Regels en richtlijnen zijn alle regels die in de opleiding tijdens het collegejaar 2016-2017 van kracht zijn vastgelegd.

Vergeet niet je voor de universitaire vakken tijdig in te schrijven, zowel voor de colleges als voor de tentamens. Dat doe je via uSis.

Inschrijven voor vakken en tentamens

Voor de vakken die je volgt èn voor de tentamens waaraan je deel wilt nemen moet je je afzonderlijk en tijdig inschrijven via uSis. Houd de deadlines die van kracht zijn goed in de gaten!

Resultaten in uSis

In uSis kun je de cijfers die je haalt raadplegen. Let op: alleen de eindcijfers van een vak worden in uSis geregistreerd en niet de deelcijfers.

Meer informatie en nieuws

Raadpleeg voor meer informatie over het onderwijs in het universitaire deel van de Academische Pabo èn voor het laatste nieuws regelmatig de website van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

ICT-gebruik binnen het universitaire deel van de Academische Pabo

Alles wat je wilt weten over ICT-gebruik binnen het onderwijs (Blackboard, uSis, ULCN, Bibliotheek etc) kun je vinden in De Digitale Pedagogiekstudent

Op onze website vind je alle informatie over een goede start van de Academische Pabo