Prospectus

nl en

Voortgangstoets

Course
2019-2020

Dit programma is onder voorbehoud.

  • Keuzevak

  • Contractonderwijs

  • Exchange

  • Study Abroad

  • Avondonderwijs

  • A-la-Carte en Aanschuifonderwijs

  • Honours Class

Aanmelding

Instructie voor aanmelding voor de VGT kun je vinden op de BB-module Voortgangstoets.
www.ivtg.nl

Herkansingen

Er zijn geen herkansingen voor de Voortgangstoets.

Opbouw en norm

De norm

De norm voor de voortgangstoets wordt na afloop van de toets, voor de bachelorfase per studiejaar vastgesteld en voor de masterfase per meetmoment. Hierdoor kan de norm aanzienlijk verschillen tussen toetsen, waardoor het geen zin heeft om uit te gaan van een score die behaald moet worden.

Geldigheidsduur en beoordeling

Geldigheidsduur

Het voortgangstentamen is met ingang van collegejaar 2019-2020 twee jaar geldig. Bij studieonderbreking, PhD traject bepaalt de examencommissie op welk meetmoment het eerstkomende voortgangstentamen gehaald moet gaan worden.

Hoe telt de voortgangstoets mee?

De wijze waarop de voortgangstoets meetelt is geregeld in de Regels en Richtlijnen van de studie Geneeskunde bij het LUMC.
De regeling is als volgt: Elk jaar zijn er vier voortgangstoetsen. Deze vormen samen het zogenaamde voortgangstentamen. De studenten van alle curriculumjaren (1 t/m 6) moeten deelnemen aan het voortgangstentamen. Voor het voortgangstentamen krijg je 2 studiepunten. Er is geen compensatie met andere toetsen mogelijk. Om respectievelijk jaar 1,2, 3, 4 of 5 of 6 te halen moet je dus slagen voor het voortgangstentamen. Bij een korte onderbreking i.v.m. een studieonderdeel gevolgd in het buitenland kan de coördinator van de VGT een ontheffing verlenen.

Indien je jaar 6 eerder wilt afronden, kun je een verzoek doen om het Voortgangstentamen eerder te laten berekenen aan de examencommissie.

Verdere informatie over de Voortgangstoets kun je vinden op de BB-module Voortgangstoets en op de landelijke website van de interfacultaire Voortgangstoets geneeskunde www.ivtg.nl.

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.