Prospectus

nl en

Medicine

Let op: voorlopig programma

De studie Geneeskunde beslaat in totaal zes jaar, de eerst drie jaar maken deel uit van de bacheloropleiding. De laatste drie jaar zijn onderdeel van de masteropleiding.

LET OP: De studenten die het curriculum van 2007 volgen kunnen terecht bij de studiegids van 2014-2015 (Zie Archief, in de rechterbalk)

Eerste twee jaar

Inleiding

De eerste twee jaar van de Master bestaan uit klinische stages, de zogenaamde coschappen.

De coschappen zijn geclusterd;

Introductie coschap; 2 weken
Beschouwend coschap; 15 weken
Snijdend coschap; 14 weken
Coschap Huid, Zintuigen en Zenuwstelsel; 16 weken
Coschap Vrouw en Kind, 16 weken (Cluster heette eerst Moeder en Kind)
Coschap Psychiatrie, Ambulante en eerstelijnszorg; 20 weken.
Ieder coschap bestaat uit een VVV periode, een praktijkperiode (coschap) en een korte verwerkings-/reflectieperiode. VVV bestaat uit Verdieping en Verwerking; herhaling van basiskennis, verdieping van (geïntegreerde) klinische kennis en Vaardigheidsonderwijs met als doel goed voorbereid aan de praktijkperiode te beginnen.
De volgorde van de coschapsclusters is zo gekozen dat kennis en vaardigheden van het voorafgaande cluster nodig zijn om door te ontwikkelen in het volgend cluster. Een vaste volgorde faciliteert competentieontwikkeling en maakt het voor begeleiders duidelijk welk (competentie)niveau de student bereikt heeft.
De praktijkperioden worden gevolgd op afdelingen van het LUMC, in met het LUMC geaffilieerde ziekenhuizen en enkele andere ziekenhuizen, praktijken en instellingen, waaronder:

Bronovo ziekenhuis (Den Haag)Curium (Leiden)
Diaconessenhuis (Leiden)
Groene Hart ziekenhuis (Gouda)
Haga ziekenhuizen (Den Haag)
Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag)
Parnassia (Den Haag)
Rivierduinen (Leiden, Leidschendam, Oegstgeest, Voorhout, Alphen ad Rijn)
Rijnlandziekenhuis (Leiderdorp)
Reinier de Graaf Ziekenhuis
Langeland Ziekenhuis
en anderen
Ieder jaar moet een voortgangstentamen (VGT) behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT vind je op Blackboard
Iedere vier weken start een nieuwe groep studenten met hun coschappen. Voor de instroom is een speciale procedure. Deze vind je op de onderwijswebsite.

Algemene informatie

Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite
Inhoudelijke informatie op de blackboard module van het betreffende coschap

Course EC Semester 1 Semester 2
Introductiecoschap 2
Coschap Beschouwend 21
Internship in surgery 20
Internship in skin, neural and sensory systems 22
Internship in women's and children's healthcare 22
Internship in psychiatry, public health, elderly and primary care 27
Voortgangstoets 2

Derde jaar

Inleiding

Het laatste masterjaar, het schakeljaar, geneeskunde in curriculum 2012: ‘de coassistent aan zet’

Het curriculum 2012, met als motto ‘capable, caring, curious’ is inmiddels vier jaar bezig. Najaar 2017 starten de eerste studenten hun laatste masterjaar, het schakeljaar.
Het schakeljaar in curriculum 2012 is, net als in curriculum 2007, het jaar van keuzesstages: de wetenschapsstage, de semiartsstage, keuzestages, naast de masterminds challenge (voorheen centrale onderwijsmomenten).
Gezien de ontwikkelingen in de zorg en in (medische specialistische) vervolgopleidingen zal het schakeljaar- de aankomende arts adequaat moeten (blijven) voorbereiden op dat vervolgtraject.
In het licht van het profiel van de Leidse arts staat verdere competentie ontwikkeling, in lijn met het Raamplan 2009 (artsopleiding) en het kaderbesluit (vervolgopleiding) centraal. Dit jaar is de opmaat naar het vervolgtraject als zelfstandig en verantwoordelijke zorgprofessional:
Capable: de coassistent past (Canmeds) competenties geïntegreerd toe. Met toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in jaar 3 in beroepsuitoefening en keuzeruimte toont de coassistent aan bekwaam te zijn (eindniveau, zelfstandige beroepsuitoefening) en goed voorbereid op het vervolgtraject.
Caring: de coassistent heeft oog voor de medemens en voor zichzelf en maakt bewuste en realistische keuze voor invulling van jaar 3 in het licht van de eigen (studie)loopbaan.
Curious: de coassistent exploreert de eigen mogelijkheden (competentieontwikkeling) in een diversiteit aan contexten, in de wetenschapsstage, tijdens de semiartsstage, de keuzestages en tijdens de centrale onderwijsmomenten.

Het schakeljaar: 2 varianten

Voor invulling van semiartsstage, wetenschapsstage en keuzeruimte zijn er twee varianten :
Dedicated: in deze variant volgt de coassistent een traject in een bepaalde discipline/ vervolgopleiding na selectie door de vervolgopleider.
Vrije keus: De coassistent kiest zijn stages uit het beschikbare aanbod.

Voor het onderwijsprogramma in de master geldt dat

  • competentiegericht leren/competentieontwikkeling centraal staat

  • reguliere coschappen de basis leggen voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

  • gebruikt gemaakt wordt entrustable professional activities (EPA’s; in semiartsstage)

  • beroepsoriëntatie in jaar 1 en 2 aandacht krijg, o.a. informatievoorziening, speeddaten, mentoraat

  • bereikte resultaten/ontwikkeling in het digitaal portfolio vastgelegd worden.

De coassistent aan zet’ is het adagium voor het schakeljaar. Een jaar waar in de coassistent zich, binnen het Leids profiel, voorbereidt op en ontwikkelt naar de aankomende rol als zelfstandige en verantwoordelijke arts.

Course EC Semester 1 Semester 2
Semi-artsstage 22
Vrije Keuzeruimte Geneeskunde 6
Wetenschapsstage 24
Masterminds Challenge 2
Voortgangstoets 2