Prospectus

nl en

Data Science & Artificial Intelligence

De minor Data Science & Artificial Intelligence geeft een toegankelijke introductie tot de theorie en praktijk van data science en kunstmatige intelligentie. Studenten leren de basis van data-analyse en patroonherkenning in grote gegevensverzamelingen, hoe machine learning werkt, en ook het interpreteren en visualiseren van de gevonden informatie. De minor wordt in Leiden verzorgd door het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS). Het betreft aansluitonderwijs bij reguliere vakken van de bachelor Informatica en de bachelor Data Science & Artificial Intelligence.

Studielast

De studielast van het minor programma Data Science & Artificial Intelligence is ten minste 30 EC, verspreid in twee semesters van 15 EC in het voorjaars semester.

Onderwijstaal

In principe wordt de minor in het Nederlands aangeboden. Een aantal vakken kan, afhankelijk van de docent, in het Engels gegeven worden.

Onderwijsprogramma

Het volledige minorprogramma bestaat uit kernvakken voor een totaal van minstens 30 EC. De kernvakken bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het is niet mogelijk om vakken van het programma te vervangen met andere vakken dan schakelvakken (als het nodig is, zie hieronder).

Kernvakken (keuze van 5 vakken)

Databases

Human Computer Interaction & Information Visualization

Machine Learning

Natural Computing

Data Science

Gezien het onderwerp wordt van de studenten affiniteit met informatica verwacht. De studenten worden geacht om zich in korte tijd veel technieken uit de Informatica machtig te maken, en als zodanig kan de studielast als hoog worden ervaren. Hoewel het programma interessant is voor een breed spectrum van studenten zal niet iedereen direct voldoende ‘hands-on’ programmeervaardigheid hebben om de praktijkopdrachten te maken. Het is daarom mogelijk om een of twee van de vakken te vervangen door schakelvakken.

Schakelvakken

Introduction to Programming

Statistics for Computer Scientists

Studenten die geen programmeerervaring hebben dienen het vak Introduction to Programming te volgen in plaats van één van de kernvakken, dit na overleg met de minorcoördinator.

Studenten die geen basisvak Statistiek in hun vooropleiding hebben, dienen het vak Statistics for Computer Scientists te volgen in plaats van één van de kernvakken, dit na overleg met de minorcoördinator.

Keuzepakket (15 EC)

Voor studenten die slechts 15 EC keuzeruimte in hun programma hebben, is er de mogelijkheid om te volgen: een 3 EC-variant van Databases zonder practicum, Machine Learning (6 EC) en Data Science (6 EC). Studenten die dit pakket kiezen dienen basis programmeerervaring te hebben en kennis van de basisprincipes van statistiek. Het keuzepakket kan alleen in het voorjaar gevolgd worden.

Toegang en toelating

De minor Data Science & Artificial Intelligence is toegankelijk voor bachelor studenten met interesse zowel in de methoden, processen en systemen om kennis uit data te onttrekken als in informatica. Om het exacte programma van de student vast te stellen op basis van ervaring en belangstelling is een intakebijeenkomst met de minorcoördinator verplicht. Van de student wordt voldoende kennis van het Nederlands en het Engels verwacht.

Studenten afkomstig uit een informatica gerelateerde discipline kunnen niet worden toegelaten.

Aantal deelnemers

De minor heeft een minimumaantal deelnemers van 5 en een maximale capaciteit van 35 deelnemers.

Rooster

Via MyTimeTable.

Inschrijving vakken en tentamens

Meer informatie over inschrijving voor vakken en tentamens volgt.

Aanmelding

Aanmelding gaat via EduXchange, en start op woensdag 15 mei 2024 om 13.00 's middags.

Aanmeldperiode TU Delft en Erasmus studenten: 15 mei 2024 - 31 mei 2024

Aanmeldperiode Universiteit Leiden studenten: 15 mei 2024 - 4 juli 2024

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure kun je vinden op de volgende website: https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/onderwijsinformatie/minoren/wiskunde-en-natuurwetenschappen/data-science-and-artificial-intelligence?cf=wiskunde-en-natuurwetenschappen&cd=data-science-and-artificial-intelligence#tab-1

Contact

Vakken

Het minorprogramma bestaat uit een keuze van 5 uit de hieronder genoemde 6 kernvakken voor een totaal van minstens 30 EC. Schakelvakken kunnen gekozen worden in plaats van een ander vak naar keuze, indien de student onvoldoende voorkennis heeft van programmeren resp. statistiek; doorgaans in overleg met de minorcoordinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Kernvakken

Human Computer Interaction and Information Visualization (Bsc) 6
Natural Computing 6
Databases 6
Data Science 6
Machine Learning 6

Schakelvakken

Introduction to Programming (BSc) 6
Statistics for Computer Scientists 6