Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Data Science & Artificial Intelligence

De minor Data Science & Artificial Intelligence geeft een toegankelijke introductie tot de theorie en praktijk van datawetenschap en kunstmatige intelligentie. Studenten leren de basis van data-analyse en patroonherkenning in grote gegevensverzamelingen, hoe computer leren en ook het interpreteren en visualiseren van de gevonden informatie. De minor wordt in Leiden verzorgd door het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) en wordt aangeboden onder de bevoegdheid van de Examencommissie Informatica.

Studielast

De studielast van het minor programma Data Science & Artificial Intelligence is ten minste 30 EC, verspreid in twee semesters of 15EC in het voorjaars semester.

Onderwijstaal

In principe wordt de minor in het Nederlands aangeboden. Een aantal vakken kan, afhankelijk van de docent, in het Engels gegeven worden.

Onderwijsprogramma

Het volledige minorprogramma bestaat uit een keuze van 5 uit de hieronder genoemde kernvakken voor een totaal van minstens 30 EC. De kernvakken bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het is niet mogelijk om vakken van het programma te vervangen met andere vakken dan schakelvakken (als het nodig is, zie hieronder).

Kernvakken (keuze van 5 vakken)

Data Mining

Databases

Human Computer Interaction & Information Visualization

Natural Computing

Machine Learning

Data Science

Gezien het onderwerp wordt van de studenten affiniteit met informatica verwacht. De studenten worden geacht om zich in korte tijd veel technieken uit de Informatica machtig te maken, en als zodanig kan de studielast als hoog worden ervaren. Hoewel het programma interessant is voor een breed spectrum van studenten zal niet iedereen direct voldoende ‘hands-on’ programmeervaardigheid hebben om de praktijkopdrachten te maken. Het is daarom mogelijk om een of twee van de vakken te vervangen door schakelvakken.

Schakelvakken

Introduction to Programming 100 6 4031IPRG6Y

Statistics for Computer Scientists 200 6 4032STCS6Y

Studenten die geen programmeerervaring hebben dienen het vak Introduction to Programming te volgen in plaats van een van de kernvakken, dit na overleg met de minorcoördinator.

Studenten die geen basisvak Statistiek in hun vooropleiding hebben, dienen het vak Statistics for Computer Scientists te volgen in plaats van een van de kernvakken, dit na overleg met de minorcoördinator.

Keuzepakket (15 ec)

Voor studenten die slechts 15 EC keuzeruimte in hun programma hebben, is er de mogelijkheid om te volgen: een 3 EC-variant van Databases zonder practicum, Machine Learning (6 EC) en Data Science (6 EC). Studenten die dit pakket kiezen dienen basis programmeerervaring te hebben en kennis van de basisprincipes van statistiek. Het keuzepakket kan alleen in het voorjaar gevolgd worden.

Toegang en toelating

De minor Data Science & Artificial Intelligence is toegankelijk voor bachelor studenten met interesse zowel in de methoden, processen en systemen om kennis uit data te onttrekken als in informatica. Om het exacte programma van de student vast te stellen op basis van ervaring en belangstelling is een intakebijeenkomst met de minorcoördinator verplicht. Van de student wordt voldoende kennis van het Nederlands en het Engels verwacht.

Studenten afkomstig uit een informatica gerelateerde discipline kunnen niet worden toegelaten.

Aantal deelnemers

De minor heeft een minimumaantal deelnemers van 5 en een maximale capaciteit van 35 deelnemers.

Rooster

Zie in de rechterbalk het Rooster 2022-2023 van de Minor Data Science & Artificial Intelligence. T.z.t. zal dit rooster gepubliceerd worden.

Inschrijving vakken en tentamens

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven

Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Usiscode: 4000MDSAIN

Studieactiviteit: 1075

Aanmelding

Aanmelding gaat via uSis, en start op maandag 2 mei 2022 om 13.00 's middags.

Aanmeldperiode: 2 mei 2022 - 15 juli 2022

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure kun je vinden op de volgende website: [aanmelding minoren 2022-2023]

https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/in---uitschrijven/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/wiskunde-en-natuurwetenschappen/informatica-bsc?cf=wiskunde-en-natuurwetenschappen&cd=informatica-bsc#minoren-studiejaar-2022-2023

Contact

Courses

Het volledige minorprogramma bestaat uit een keuze van 5 uit de hieronder genoemde kernvakken* voor een totaal van minstens 30 EC. De kernvakken bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het is in niet mogelijk om vakken van het programma te vervangen met andere vakken dan schakelvakken (als het nodig is, zie hieronder).

LET OP!
De vakken voor deze minor zijn reguliere vakken van de BSc Informatica. Hier de lijst met vaktitels:
Kernvakken
Data Mining
Databases
Human Computer Interaction & Information Visualization
Natural Computing
Machine Learning
Data Science
Schakelvakken
Introduction to Programming
Statistics for Computer Scientists

Course EC Semester 1 Semester 2

Kernvakken

Data Mining 6
Databases 6
Human Computer Interaction and Information Visualization 6
Natural Computing 6
Machine Learning 6
Data Science 6

Schakelvakken

Introduction to Programming (BSc) 6
Statistics for Computer Scientists 6