Prospectus

nl en

Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek van opvoeding en onderwijs

Hieronder vind je de vakbeschrijvingen van het derde jaar en de specialisatie Orthopedagogiek van opvoeding en onderwijs.

De vakbeschrijvingen van de vakken in het eerste en tweede jaar vind je via Pedagogische Wetenschappen.

Inschrijven voor vakken

LET OP Inschrijven voor alle vakken via My Studymap is verplicht.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo) worden voor de vakken uit het eerste jaar door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule van dat vak.

Keuzevakken

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen biedt verschillende keuzevakken aan. Sommige vakken die onderdeel uitmaken van het verplichte curriculum kunnen ook gevolgd worden door studenten van andere opleidingen. Deze zijn aangevinkt als keuzevak. Daarnaast biedt het Instituut ook keuzevakken aan die geen onderdeel zijn van het vaste curriculum (zie onderaan deze pagina). Deze vakken kunnen zowel door studenten van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen als door studenten van andere bacheloropleidingen gevolgd worden.

Wil jij een of meerdere keuzevakken bij ons volgen?

 • Ben je student Pedagogische Wetenschappen of doe je een ander opleiding aan de Universiteit Leiden? Je kunt je inschrijven via MyStudymap.

 • Studeer je aan een andere Nederlandse universiteit? Je kunt deelnemen als gaststudent, mits er plek is. Hoe je dit regelt lees je hier. Neem contact op met onze studieadviseurs voor toestemming. Gaststudenten schrijven zich via uSis in voor vakken.

Studeren met een functiebeperking

Ga je vakken bij ons volgen? Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt voor een tentamen of dat je een laptop nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent of ADHD hebt. Als je van deze faciliteiten gebruik wilt maken, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met de studentdecanen. Houd alle relevante medische informatie en testresultaten bij de hand. Zorg dat je duidelijk aangeeft welke voorzieningen je nodig denkt te hebben. De studentdecanen zullen onze examencommissie daarna adviseren. Heb je al een verklaring van studentdecanen? Mail die dan z.s.m. naar de studieadviseurs van Pedagogische Wetenschappen of vraag de studentdecanen deze naar de studieadviseurs te mailen.

Third Year

Course EC Semester 1 Semester 2
Modellen en strategieën voor orthopedagogisch handelen 5
Observeren van gedrag en interactie 5
Testen van functioneren en ontwikkeling 5
Begeleiding en samenwerking in de orthopedagogiek 5
Bachelorproject Pedagogische Wetenschappen 15
Keuzeruimte Pedagogische Wetenschappen 25
Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie 5
Resilience to violence 5
Forensische aspecten van kindermishandeling 5
Vaders 5
Violence and the brain 5

New page

De Universiteit Leiden heeft als doel om studenten, naast het bieden van een gedegen opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van hun ‘employability’, hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten:

1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden specifiek voor de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen.

2. Vakoverstijgende vaardigheden
Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student en die je in allerlei functies kunt gebruiken ongeacht studie. Voorbeelden van deze vaardigheden zijn: verrichten van wetenschappelijk onderzoek, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.

Maar denk ook aan ook sollicitatievaardigheden: opstellen van een cv, formuleren van een motivatiebrief, samenstellen van een LinkedIn profiel, netwerkgesprekken voeren, sollicitatiegesprek oefenen, een pitch opstellen en houden.

3. Zelfreflectie
Het betreft hier reflectie op eigen (studie)loopbaan(keuzes), reflecteren op je eigen profiel, je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Inzicht krijgen in o.a. je competenties en persoonlijkheid, je (werk)waarden en drijfveren. Wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?

4. Praktijkervaring
Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van praktijk- en maatschappelijke stages, externe onderzoeksstages en projecten, praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht, business challenges etc.

5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers uit het werkveld, alumni presentaties/ervaringen, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, interviewen van mensen uit het werkveld, meelopen/bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Arbeidsmarktvoorbereiding binnen de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen

In alle opleidingen die het Instituut Pedagogische Wetenschappen verzorgt staat de verbinding met het werkveld waarin onze afgestudeerden aan de slag gaan centraal. Hoe kunnen de uitkomsten van het onderzoek dat we doen gebruikt worden om problemen in de ontwikkeling van kinderen te voorkómen en op te lossen? Hoe kunnen kinderen in gezinnen, op school en in de hulpverlening profiteren van de kennis die we met ons onderzoek opdoen?

Dat is de vraag waar het in alle opleidingen en vakken van het Instituut Pedagogische Wetenschappen om draait. Ieder kind verdient immers de kans zich optimaal te ontwikkelen. Dat betekent dat je in veel vakken zowel wetenschappelijke kennis leert als kennismaakt met professionals uit de praktijk die gastcolleges geven over de toepassing daarvan. En een groot deel van je Masteropleiding wordt tijdens de stage besteed aan een uitgebreide kennismaking met het werk dat je straks als afgestudeerd pedagoog gaat verrichten. Zo word je goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktvoorbereiding naast de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen

Er vinden elk jaar verschillende activiteiten plaats, binnen, naast en buiten je opleiding, die bijdragen aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dit kunnen voorlichtingsbijeenkomsten zijn over keuzes binnen de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, maar ook career workshops en events georganiseerd door je eigen opleiding, de facultaire Career Service of je studievereniging.
Denk aan:

 • Voorlichtingsbijeenkomst over de keuze van de Bachelorspecialisatie, keuzevakken (al dan niet in het buitenland), minoren, honours onderwijs;

 • Voorlichtingsbijeenkomst over de keuze van een Masteropleiding en daarbinnen een Masterspecialisatie;

 • Workshop en (facultaire) career events, georganiseerd door de Career Service FSW;

 • Lezingen en career events van Studievereniging Emile

Career Service, LU Career Zone en career workshops kalender

Career Service FSW
De Career Service FSW biedt informatie en advies over studie(her)oriëntatie en Masterkeuze, (studie)loopbaanplanning, oriëntatie op de arbeidsmarkt en solliciteren.

Leiden University Career Zone
De Leiden University Career Zone is dé website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, (loopbaan)tests en tools op het gebied van (studie)loopbaanplanning, loopbaanmogelijkheden met je opleiding, arbeidsmarktoriëntatie, solliciteren, het Alumni Mentornetwerk, job portal, workshops en events en Career services.

Workshops en events
In de cursuskalender vind je een overzicht van loopbaan en sollicitatie workshops, georganiseerd door de Career services.

Overgangsregelingen

Graag stellen we je op de hoogte van het feit dat we de afgelopen tijd hebben gewerkt aan het overzichtelijker maken van de specialisatierichtingen in de Bachelor. Hierdoor zijn er wijzigingen in het programma; een aantal vakken zijn verdwenen. Hieronder vind je welke vakken ervoor in de plaats zijn gekomen.

Deze wijzigingen gelden alleen voor studenten van de bachelor Pedagogische Wetenschappen. Studenten van de ACPA of Premasterstudenten kunnen de overgangsregelingen terugvinden in de studiegidsen van die opleidingen

 • Het vak Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek is vervangen door Modellen en strategieën.

 • Het vak Methoden van klinische diagnostiek is vervangen door Testen van functioneren en ontwikkeling.

 • Het vak Zorg voor mensen met een functiebeperking is vervangen door Begeleiding en samenwerking in de orthopedagogiek.

Het zou kunnen dat voor sommige oude vakken nog een extra tentamenronde aangeboden wordt. Op dit moment is nog niet bekend voor welke vakken dit eventueel zou zijn en hoe dit eruit zou komen te zien. Meer informatie volgt.

 • Mis je het vak Psychopathologie? Mail dan aub naar de studieadviseurs zodra al je cijfers van studiejaar 2023-2024 in uSis staan.

Eerdere wijzigingen

 • Het vak Orthopedagogiek: theorieën en modellen is vervangen door Orthopedagogiek: individuele factoren.

 • Het vak Onderwijsleerproblemen is vervangen door Orthopedagogiek: onderwijsfactoren.

 • Het vak Jeugdzorg in beweging is vervangen door Orthopedagogiek: gezinsfactoren.