Prospectus

nl en

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2
Filmgeschiedenis 5
Inleiding Dramatische Media 10
Literature and Film 10
Tekstanalyse 2: Theater- en Filmanalyse 5
Wereldcinema 5

Modular Course

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie. Meer informatie over dit keuzepakket .

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

More info

Minor: voor Leidse studenten; geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Bijzonderheden: er bestaat een mogelijkheid om een praktijkopdracht te doen
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: dr. Y. Horsman
Informatie: y.horsman of 071 527 2777
Aanmelding: via uSis

Omschrijving

Theater speelt een sleutelrol in het publieke en sociale leven. Sportwedstrijden bekijken, rechtzaken bijwonen, politieke debatten aanhoren, getuige zijn bij een huwelijk: telkens zijn we betrokken in theatrale situaties, waarbij de actoren doelbewust een voorstelling opvoeren ten opzichte van een publiek. Door de explosieve groei van digitale en electronische media is de maatschappelijke rol van theatraliteit nog groter geworden. Volgens sommige cultuurfilosofen leven we in een spektakelmaatschappij, waarbij we een vrijwel onafgebroken stroom van door verschillende media bemiddelde voorstellingen bekijken.

Bij deze minor verwerf je kennis van de geschiedenis, conventies en vertelstrategieën van de belangrijkste Westerse dramatische media, met name film en theater. Je krijgt een cultuurhistorisch overzicht van de ontwikkeling van de belangrijkste genres, conventies en stijlfiguren, waarbij film en theater met elkaar vergeleken worden. Een belangrijk onderdeel van deze minor is de praktijk: je maakt kennis met de praktijk van het hedendaags theater (in samenwerking met het LAKtheater en een drietal workshops van professionele theatermakers).

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/65

Vakken in deze minor:

  • Inleiding dramatische media

  • Filmgeschiedenis: genres en stromingen

  • Tekstanalyse: film en theater

  • Literatuur en film

  • Wereldcinema

NB: Minorstudenten volgen “Literatuur en film” vak voor 5 ECTS en sluiten dit vak af met een tentamen in plaats van een werkstuk.