Prospectus

nl en

Theater and Film

Programma onder voorbehoud:

Theater speelt een sleutelrol in het publieke en sociale leven. Sportwedstrijden bekijken, rechtszaken bijwonen, politieke debatten aanhoren, getuige zijn bij een huwelijk: telkens zijn we betrokken in theatrale situaties, waarbij de actoren doelbewust een voorstelling opvoeren ten opzichte van een publiek. Door de explosieve groei van digitale en elektronische media is de maatschappelijke rol van theatraliteit nog groter geworden. Volgens sommige cultuurfilosofen leven we in een spektakelmaatschappij, waarbij we een vrijwel onafgebroken stroom van door verschillende media bemiddelde voorstellingen bekijken.
Bij deze minor verwerf je kennis van de geschiedenis, conventies en vertelstrategieën van de belangrijkste Westerse dramatische media, met name film en theater. Je krijgt een cultuurhistorisch overzicht van de ontwikkeling van de belangrijkste genres, conventies en stijlfiguren, waarbij film en theater met elkaar vergeleken worden. Daarnaast kijken we naar de rol van genres in de geschiedenis van de film in de cursus “Filmgenres,” vergelijken we verschillende westerse en niet-westerse nationale filmtradities in “Wereldcinema,” bestuderen we de relatie tussen Nederlandse Film en het Nederlandse theater, en ten slotte onderzoeken we in “Film- Theater- en Mediatheorie” de relaties tussen film, theater en andere media (zoals TV, Radio, Computerspellen, etc.) Tijdens de minor bekijk je een groot aantal films en theatervoorstellingen, en je wordt gevraagd deze kritisch te analyseren

Minimum/maximum aantal deelnemers: 65
Studiegidsnummer: 5000MTHFN
Nummer studieactiviteit: 1307

Cursussen

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Dramatic Media 10
Film Genres 5

Tweede semester

Theories of Film, Theater and Media 10
Dutch Literature, Theatre and Film 5

Keuzeruimte

More info

Minor: voor Leidse studenten; geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ec
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Bijzonderheden: er bestaat een mogelijkheid om een praktijkopdracht te doen
Coördinator: dr. Y. Horsman
Informatie: "y.horsman":mailto:y.horsman@hum.leidenuniv.nl of 071 527 2777
Aanmelding: via "uSis":http://www.usis.leidenuniv.nl

h3. Omschrijving

Theater speelt een sleutelrol in het publieke en sociale leven. Sportwedstrijden bekijken, rechtszaken bijwonen, politieke debatten aanhoren, getuige zijn bij een huwelijk: telkens zijn we betrokken in theatrale situaties, waarbij de actoren doelbewust een voorstelling opvoeren ten opzichte van een publiek. Door de explosieve groei van digitale en elektronische media is de maatschappelijke rol van theatraliteit nog groter geworden. Volgens sommige cultuurfilosofen leven we in een spektakelmaatschappij, waarbij we een vrijwel onafgebroken stroom van door verschillende media bemiddelde voorstellingen bekijken.

Bij deze minor verwerf je kennis van de geschiedenis, conventies en vertelstrategieën van de belangrijkste Westerse dramatische media, met name film en theater. Je krijgt een cultuurhistorisch overzicht van de ontwikkeling van de belangrijkste conventies en stijlfiguren, waarbij film en theater met elkaar vergeleken worden. Daarnaast kijken we naar de rol van genres in de filmgeschiedenis in de cursus “Filmgenres,” vergelijken we verschillende westerse en niet-westerse nationale filmtradities in “Wereldcinema,” en ten slotte onderzoeken we in “Film- Theater- en Mediatheorie” de relaties tussen film, theater en andere media (zoals TV, Radio, Computerspellen, etc.) Tijdens de minor bekijk je een groot aantal films en registraties van theatervoorstellingen, en je wordt gevraagd deze kritisch te analyseren.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/65

Vakken in deze minor:

  • Inleiding dramatische media

  • Filmgenres

  • Tekstanalyse: film en theater

  • Literatuur en film

  • Wereldcinema

NB: Minorstudenten volgen "Literatuur en film" vak voor 5 EC en sluiten dit vak af met een tentamen in plaats van een werkstuk.