Prospectus

nl en

Keuzepakket Duitsland Live

Voor veel Nederlanders is Duitsland nog altijd de grote concurrent op voetbalgebied. Daarom volgen wij als klein landje de daden van onze grote buurman, die soms zo anders is maar soms toch ook zo hetzelfde, op de voet. Gefundeerde en ongefundeerde uitspraken over Duitsers zijn overal te horen. Ze graven kuilen in het zand, houden van ‘Schweinefleisch’ en schlagers en parkeren bovendien altijd fout. Ook de geschiedenis van onze oosterburen betrekken wij er, als dat zo uitkomt, graag even bij. Maar hoe zitten die Duitsers nu eigenlijk echt in elkaar? Dat is de grote vraag. Het land bruist van activiteiten en kan bogen op prachtige cultuurschatten en een rijke literatuur. Duitsland vervult sinds vele decennia een spilfunctie in de relatie tussen Oost- en West-Europa. En ‘last but not least’: het land is sinds jaar en dag een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Dus: reden te over om je eens in de Duitsers en hun taal, cultuur en geschiedenis te verdiepen.

Keuzepakket Duitsland Live

Course EC Semester 1 Semester 2
Die Deutsche Sprache: Grundlagen I 5
Die Deutsche Sprache: Grundlagen II 5
Deutschland kulturwissenschaftlich 5
Duitstalige literatuur in context (1815-1945) 5
Duitstalige literatuur in context (20/21e eeuw) 5
Sprache, Denken, Wirklichkeit 5

More info

Programma:

Toelichting: Uitgaande van de idee dat de grootste groep belangstellenden gevormd wordt door studenten met een brede belangstelling voor het Duitsland van vandaag, vormt dat hedendaags Duitsland de kern van het keuzepakket. Het pakket is voorts divers van samenstelling: taalvaardigheid, literatuur en cultuur, sociaal-politieke aspecten en linguïstiek komen aan bod.

Leerdoelen:

  • de studenten verwerven inzicht in en kennis van maatschappelijke, culturele en talige aspecten van het hedendaags Duitsland;

  • de studenten verwerven communicatieve vaardigheden in het Duits (het betreft hier zowel de taaluitingen als ook de taalsituaties waarin deze worden gehanteerd);

  • de studenten kunnen mondeling of schriftelijk voor verschillende doelgroepen verslag doen van hun verworven kennis en inzichten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de studieadviseur en onderwijscoördinator Duits taal en cultuur dr. B.P.M. Dongelmans.
email:
Telefoon: 071-5272109