Prospectus

nl en

Amerikanistiek: Inleiding in de geschiedenis en cultuur van de Verenigde Staten

De minor Amerikanistiek geeft een overzicht van de Amerikaanse geschiedenis vanaf de vestiging van de eerste koloniën tot de verkiezing van Barack Obama in 2008. Daarnaast maak je kennis met een aantal klassieke werken uit de Amerikaanse literatuur, van Moby-Dick tot Uncle Tom’s Cabin. Speciale aandacht wordt besteed aan politieke en sociale kwesties zoals de Amerikaanse Burgeroorlog en rassenrelaties en aan Amerikaanse intellectuele stromingen zoals het pragmatisme en het multiculturalisme. Na deze minor ben je op de hoogte van talrijke aspecten van de Verenigde Staten, van verleden tot heden.

Maximum aantal deelnemers: 20

Track 1

Traject Amerikaanse Geschiedenis

*NB: Minorstudenten volgen voor de cursus From Bradford to Obama de 10-ECTS variant, en voor Amerikaanse Ideeëngeschiedenis volgen zij de 5 ECTS variant.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

From Bradford to Obama: An Introduction to American Studies 5.0/10.0
Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance 5

Tweede semester

Amerikaanse Ideeëngeschiedenis 5.0/10.0
After the Civil War: reconstruction and the new South, 1865-1914 10

Track 2

Traject Amerikaanse literatuur en cultuur

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance 5
From Bradford to Obama: An Introduction to American Studies 5.0/10.0

Tweede semester

Literature 4A: American Literature, 1865-1917: The Age of Realism 5

Kies een van de volgende twee

Literature 6C: An Introduction to Anglo-American Film, 1930-1980 10
Amerikaanse Ideeëngeschiedenis 5.0/10.0

Keuzeruimte 15 punten

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die deze variant kiezen volgen:

  • From Bradford to Obama: An Introduction to American Studies

  • Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en de persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

More info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands en Engels
Voor meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: mw. dr. J.C. Kardux
Informatie: j.c.kardux of 071 527 2236 / 2146
Aanmelding: via uSis NB: Men dient zich, na aanmelding voor de minor,ook voor de afzonderlijke cursussen aan te melden.

De Verenigde Staten van Amerika worden even vaak bewonderd als bekritiseerd. Economische ontwikkelingen daar hebben wereldwijd enorme gevolgen, zoals de
recente kredietcrisis heeft aangetoond. De verkiezingscampagne van Barack Obama werd over de hele wereld gevolgd. Ook in cultureel opzicht vormt Amerika een dominante kracht. Haar aanwezigheid is zo gewoon dat we het vaak niet eens meer merken, maar de Amerikaanse cultuur is in vele geledingen van de maatschappij doorgedrongen: in de popmuziek en de populaire media, in de ‘fastfood’-restaurants, in de door Amerikaanse bedrijven gedomineerde computertaal, in het denken over management, enzovoort.

In deze minor vormen de Amerikaanse cultuur en geschiedenis onderwerp van onderzoek. Vanzelfsprekend is er aandacht voor de politiek-historische ontwikkeling van het land: de toestand van Amerika nu is voor een belangrijk deel uit de geschiedenis te verklaren. Maar er is ook aandacht voor de sociaal-economische en cultuurhistorische aspecten van de Amerikaanse geschiedenis en de Amerikaanse literatuur en film. In het eerste blok volg je twee verplichte cursussen die tezamen een overzicht van de Amerikaanse geschiedenis en een inleiding in de Amerikaanse literatuur geven. Daarna kun je in het tweede blok kiezen voor een van de volgende trajecten:

  • Amerikaanse geschiedenis of

  • Amerikaanse literatuur en cultuur.
    De twee blokken kunnen eventueel ook elk afzonderlijk gevolgd worden (15 ects). De introductiecursus From Bradford to Obama staat aan de basis van beide trajecten, tezamen met een cursus over de Amerikaanse literatuur. Daarna volg je, afhankelijk van het gekozen traject, verdiepingscolleges over de Amerikaanse geschiedenis óf literatuur en cultuur.