Prospectus

nl en

Algemene Informatie

De avondvariant van de Master Political Science aan Campus Den Haag is een buitengewoon stimulerende studie voor iedereen met een grote interesse in politiek. De master opleiding heeft als doel kennis en inzicht te bieden over het functioneren van de Nederlandse democratie in het krachtenveld bestaande uit politici, bestuurders, media, en belangengroepen zowel in nationaal als in internationaal verband. De nadruk ligt op het functioneren van politici in relatie tot diverse actoren, sectoren en sferen, zoals de media, belangen- en lobbygroepen, de ambtelijke bureaucratie, de rechterlijke macht, en de internationale context. De benadering van deze aspecten voor de casus Nederland zal mede vanuit een vergelijkend, politiek filosofisch en communicatie- en gedragsperspectief plaatsvinden.

De te bereiken kennis en inzicht betreffen een specifiek maar tegelijkertijd tamelijk breed thema van de Politicologie, namelijk het functioneren van de Nederlandse democratie in de hedendaagse internationale en nationale maatschappelijke context. Dankzij hun veelomvattende kennis en kritisch inzicht in hun studieterrein, kunnen studenten die de MSc Political Science aan Campus Den Haag afgerond hebben:

  • Bestaand onderzoek onafhankelijk en kritisch beoordelen en toepassen;

  • Kennis integreren en omgaan met complexiteit van beschikbare informatie;

  • Kernvragen formuleren en uitvinden of de bestaande kennis een antwoord geeft op die vragen;

  • Onderzoek doen om de bestaande (wetenschappelijke) kennis te vergroten;

  • Mondeling en schriftelijk rapporteren over door kennis onderbouwde conclusies;

  • Problemen oplossen in nieuwe en deels ongekende omgevingen.

Programma Informatie

De Master Political Science kent (onder voorbehoud van wijzigingen) vijf vaste cursussen en een zelfstandig afstudeerproject waarbinnen de student een scriptie schrijft.

De basiscursus ‘Theorie en Praktijk van de Democratie’ is gericht op concepten en theorieën over democratie in het algemeen en het functioneren van Nederlandse democratische instituties in hun maatschappelijke context in het bijzonder. De grondslagen van de liberale democratische rechtstaat worden bestudeerd als ook de overeenkomsten en verschillen met andere democratieën. De focus ligt op actuele thema’s in de Nederlandse politiek.

Academische vaardigheden zoals het beoordelen en toepassen van wetenschappelijke kennis en het rapporteren over de bevindingen van onderzoek worden in het vak ‘De Nederlandse Democratie: politicologische analyse’ aangeleerd.

De thematische seminars besteden aandacht aan sectoren of sferen waarbinnen politiek wordt bedreven. Zo komen thema’s aan de orde als:

  • politieke besluitvorming in het krachtenveld van politici, bestuurders, maatschappelijke organisaties en belangen- en lobbygroepen;

  • de relatie tussen politiek en media, in het bijzonder agendavorming;

  • de rol van Nederland in de EU, NAVO en VN, en inspanningen op het terrein van de internationale rechtsorde.

Elk vak omvat 10 ECTS, evenals het afstudeerproject. Het éénjarige masterprogramma bestaat uit 60 ECTS in totaal.

Competency Requirements

This information does not apply to former Campus The Hague Political Science bachelors.

The Master Political Science Admissions Committee requests that applicants demonstrate competency in several sub-fields of Political Science and in Research Design & Measurement in the Social Sciences. You can find the specific competency requirements that were assigned to you on your Statement of Admission.

As regards the Research Design and Measurement in the Social Sciences, competency should be demonstrated by completing the conversion course Research Design & Measurement in the Social Sciences. This conversion course will be offered by the Institute of Political Science and may be followed along with courses from the regular Master of Science programme. The full conversion course comprises 5 ECTS. This conversion course is not part of the regular curriculum of the Master of Science programme. Information on its contents and schedule is displayed in the course description.

As for the other sub-fields of Political Science competency should be demonstrated by taking an exam on the basis of a literature list (self study). Examination is either by oral or by written exam.

Examination

Exams take place on 6, 7, 8 or 9 September 2011

Re-examinations take place on 16, 17, 18 or 19 Januari 2012

Students must contact the professor (see below) for the specific time and place of the exam. Please note that it is the responsibility of the student to arrange the appointment for the exam (and re-examination) on the dates mentioned above.

Competency requirement: Comparative Politics
Prof.dr. I.C. van Biezen
Mail address: i.c.van.biezen@fsw.leidenuniv.nl

Literature:
Gallagher, Laver en Mair (2006), Representative Government in Modern Europe, McGraw Hill, 4e ed.

Competency requirement: Dutch Politics
Prof.dr. R.A. Koole
Mail address: Koole@FSW.leidenuniv.nl

Literature:
R.B. Andeweg & G.A. Irwin, Governance and Politics in the Netherlands, London/New York, 2009 (3e druk – paperback).

Competency requirement: International Politics/Relations
Prof.dr. M.O. Hosli
Mail address: hosli@fsw.leidenuniv.nl

Literature:
Thomas G. Weiss, David P. Forsythe, Roger A. Coate and Kelly-Kate Pease (2009): The United Nations and Changing World Politics. Boulder, CO: Westview Press.

Competency requirement: Political Behaviour/Psychology
Prof.dr. R.B. Andeweg
Mail address: andeweg@fsw.leidenuniv.nl

Literature:
Cottam, M. L. and B. Dietz-Uhler, E. Mastors, Th. Preston (eds.) (2004), Introduction to Political Psychology, Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, ISBN 0.8058.3770.1

Competency requirement: Political Philosophy
Dr. P. Nieuwenburg
Mail address: pnieuwenburg@fsw.leidenuniv.nl

Literature:
Jonathan Wolff, An Introduction to Political Philosophy (revised edition), Oxford University Press 2006.

Competency requirement: European Integration
Dr. J.P. Vollaard
Mail address: vollaard@fsw.leidenuniv.nl

Literature:
M. Cini (ed.), European Union Politics, Oxford: OUP (last edition).

Competency requirement: Rational Choice Theory
Dr. H. Pellikaan
Mail address: pellikaan@fsw.leidenuniv.nl

Literature:
Andrew Hindmoor (2006) Rational Choice. Palgrave Macmillan: Political Analysis serie

Course EC Semester 1 Semester 2
Conversion Course: Research Design and Measurement 5

Start September

Alle cursussen van deze Master opleiding vinden plaats op een nieuwe lokatie van de Campus Den Haag. Ook op deze nieuwe lokatie moet u uw Collegekaart of ID kunnen tonen.

Stichthage
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
13e verdieping (neem de roltrap midden in het Centraal Station naar de balie (bovenaan links!) en dan met de lift naar de 13e verdieping)

Overgangsregelingen

Master Political Science CDH studenten van cohort 2010-2011 (en eerdere cohorten) die (een van) de volgende vakken niet behaald hebben dienen daarvoor in de plaats het hieronder aangegeven vervangende vak te voltooien in studiejaar 2011-2012:
In plaats van State of the Art (5 EC) het vak Democratie: theorie en praktijk voor 5 ects (afronding op einde van blok I).
In plaats van Theories and Methods (5 EC) het vak De Nederlandse Democratie: politicologische analyse voor 5 ects (afronding op einde van blok I).
In plaats van een seminar (10 EC) een seminar (10 EC) uit het volgende aanbod: Nederland in de Wereld (10 EC), Politieke Besluitvorming (10 EC) en Politiek en Media (10 EC).
Wanneer de thesis (20 EC) nog niet is voltooid, dient deze in studiejaar 2011-2012 volgens de individuele scriptieregeling zoals weergegeven in studiegids 2010-2011 alsnog te worden afgerond (20 EC).

Onderwijsbalie Politieke Wetenschap (kamer 5A57)

Faculteit der Sociale Wetenschappen
Instituut Politieke Wetenschap (5e etage)
Wassenaarseweg 52
2333 RA Leiden
Tel. 071 – 527 3950
Mail: onderwijspol@fsw.leidenuniv.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 10.00-12.00 uur

NB. Informatie is aan verandering onderhevig. Controleer regelmatig de e-gids.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester I: Blok 1 & 2

Democratie: Theorie en Praktijk 10
De Nederlandse Democratie: Politicologische Analyse 10
Nederland in de Wereld 10

Semester II: Blok 3 & 4

Politieke Besluitvorming 10
Media and Politics 10
Afstudeerproject 10

Start Februari

Hieronder vindt u de vakken van het eerste semester (februari-juni) van het februari-programma. De cursussen van uw tweede semester (september-januari) zullen worden aangekondigd in juli 2012.

Alle cursussen van deze Master opleiding vinden plaats op een nieuwe lokatie van de Campus Den Haag. Ook op deze nieuwe lokatie moet u uw Collegekaart of ID kunnen tonen.

Stichthage
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
13e verdieping (neem de roltrap midden in het Centraal Station naar de balie (bovenaan links!) en dan met de lift naar de 13e verdieping)

Onderwijsbalie Politieke Wetenschap (kamer 5A57)

Faculteit der Sociale Wetenschappen
Instituut Politieke Wetenschap (5e etage)
Wassenaarseweg 52
2333 RA Leiden
Tel. 071 – 527 3950
Mail: onderwijspol@fsw.leidenuniv.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 10.00-12.00 uur

NB. Informatie is aan verandering onderhevig. Controleer regelmatig de e-gids.

Course EC Semester 1 Semester 2

Tweede Semester: Blok 3 & 4

Politieke Besluitvorming 10
Media and Politics 10
Democratie: Theorie en Praktijk 10

Eerste Semester 2012-2013 (onder voorbehoud)

Nederland in de Wereld

De NL democratie:politicologische analyse

Afstudeerproject