Prospectus

nl en

Media Studies: Journalism and new media

Het pre-mastertraject is bedoeld voor studenten met een verwant HBO-bachelordiploma en biedt toegang tot de specialisatie Journalistiek en Nieuwe Media van de masteropleiding Media Studies.

Verwant zijn die studies waarin journalistiek, communicatie of media centraal staan. Het schakelprogramma heeft een totale omvang van 60 ECTS en wordt per student in overleg met de toelatingscommissie samengesteld uit vier delen:

  • Een deel van het keuzepakket PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

  • Een deel van de minor Retorica, geschiedenis en debat

  • Een vak uit het kerncurriculum

  • Een zelfstandig te verrichten wetenschappelijk onderzoek

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: