Prospectus

nl en

MA Media Studies: Pre-master Journalism and New Media

Het pre-mastertraject is bedoeld voor studenten met een verwant HBO-bachelordiploma en biedt toegang tot de specialisatie Journalistiek en Nieuwe Media van de masteropleiding Media Studies.

Verwant zijn die studies waarin journalistiek, communicatie of media centraal staan. De pre-master heeft een totale omvang van 60 ECTS en wordt per student in overleg met de toelatingscommissie samengesteld uit vier delen:

  • Een deel van de vakken uit de minor Journalistiek en Nieuwe Media

  • Vakken uit de Bachelor Nederlandse Taal en Cultuur

  • Een vak uit het Kerncurriculum

  • Een zelfstandig te verrichten wetenschappelijk onderzoek

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Cursussen

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Introduction to Journalism 5
Journalistieke en redactionele vaardigheden 5
Methods and Theories of Journalism Studies 5
Philosophy of Science 5
Taal in gebruik 5
Stilistiek 5

Tweede semester

Wetenschapsjournalistiek 10
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5
Internetjournalistiek 5
BA-eindwerkstuk (Pre-master JNM) 10

Verplicht onderdeel van de verdiepingsvakken Wetenschapsjournalistiek en Audiovisuele journalistiek:

Seminar Journalistiek en Nieuwe media 0