Prospectus

nl en

Education and Child Studies: Forensic Family Studies

Welkom bij de specialisatie Forensische Gezinspedagogiek die deel uitmaakt van de Masteropleiding Education and Child Studies. Deze specialisatie is Nederlandstalig.

Deze specialisatie richt zich op ongunstige opvoedingsomstandigheden, zoals kindermishandeling, (echt)scheidingen met (juridische) conflicten over de kinderen, geweld tussen partners, en opgroeien in een kindertehuis of jeugdinrichting. Deze forensische onderwerpen worden belicht vanuit een gezinspedagogisch perspectief met een focus op de gehechtheidstheorie. Hierbij wordt aandacht besteed aan de rol van de ouders en andere opvoeders in de ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. De masterspecialisatie Forensische Pedagogiek heeft een multidisciplinaire benadering: recente inzichten vanuit de ontwikkelingspsychopathologie, klinische neurobiologie en het recht worden toegepast.

Deze masterspecialisatie is bedoeld voor studenten die als forensisch pedagoog expert willen worden op het raakvlak van opvoeding, (straf)recht, preventie en behandeling. Studenten leren hoe dysfunctioneel kind- en/of gezinsfunctioneren kan worden vastgesteld en behandeld in een forensische context. Het onderwijsprogramma richt zich op vragen zoals “Is een uithuisplaatsing gewenst, gezien de gezinsproblemen en de gedragsproblemen van het kind?”, “ Wie moet de voogdij over het kind krijgen?” en “Kunnen de gezinsproblemen worden aangepakt met een opvoedingsinterventie?”. Eén van de centrale vaardigheden in deze specialisatie is family mediation om conflicten binnen een gezin te helpen oplossen zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het rooster vindt u op onze website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de studieadviseurs