Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Archaeology in practice

De minor Archeologie in de praktijk biedt je een degelijke basis in de Archeologie aan. Na afloop van deze minor heb je inzicht gekregen in de wijze waarop het archeologische databestand tot stand komt, hoe dergelijke data worden verwerkt in een theoretisch model, en kun je assisteren bij een opgraving.

De minor is samengesteld uit bestaande vakken, deels uit de propedeuse, en deels uit de BA3 van de opleiding Archeologie. Er worden algemene methodische vakken aangeboden, die in een breder perspectief worden toegepast in 2 specialistische vakken. Dit jaar worden het Romeinse Rijk en rituelen in het Nabije Oosten behandeld.

Tenslotte zal aan het einde van het tweede semester de opgravingskennis in praktijk worden gebracht met meetoefeningen in Leiden, en deelname aan een echt veldwerk in de omgeving van Leiden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mw. dr. J.A. Mol, directeur Undergraduate School of Archaeology.

Enrolling

Als student aan de Universiteit Leiden kun je je aanmelden voor deze minor door je in uSis in te schrijven met de code 1043MAP01N. Hiermee schrijf je je in voor de gehele minor.

Daarnaast dien je je ook nog per vak apart aan te melden in uSis, voor zowel de colleges, practica (indien van toepassing), als tentamens. De codes hiervoor staan per vak in de e-studiegids, zie de beschrijvingen onder de tab “Programma”.

De benodigde studieactiviteitnummers staan vermeld in de roosters.

Studeer je niet aan de Universiteit Leiden, dan word je ook van harte uitgenodigd om aan onze minor deel te nemen. Als niet-Leidse student moet je je echter wel eerst als gaststudent aanmelden. Hiervoor dien je allereerst een ingevuld gaststudent formulier in te leveren bij de studieadviseur van de Faculteit der Archeologie, mw. drs. F. Tomas.

Zie de gaststudent/bijvakstudent pagina voor alle informatie over de inschrijving als gaststudent.

Programme

Course EC Semester 1 Semester 2

Inleidende vakken:

Archaeological methods and techniques 5
Material studies 1 5
Material Studies 1: Practical 3

Veldwerk:

Meet- en tekenpracticum 2
Inleiding Veldpracticum 2
Fieldwork 3

Regionale verdieping:

Archaeology of the Mediterranean 2: The Roman Empire 5
The archaeology of ritual and religion in the Near East 5