Prospectus

nl en

MA Literary Studies: Pre-master German Literature and Culture

Afgestudeerden met een universitair bachelordiploma Duitse taal en cultuur op zak kunnen zich verder specialiseren in een master Literary Studies, track German Literature and Culture dan wel de master Linguistics, track German Language and Linguistics. Diegenen die een hbo-bachelordiploma van de lerarenopleiding Duits hebben zullen nog een aanvullend programma moeten volgen, om op het niveau van een universitaire bachelor te komen. Hebben zij dat zogenoemde pre-mastertraject voltooid, dan kunnen ook zij opteren voor een master German Literature and Culture dan wel de master Linguistics, track German Language and Linguistics(60 ECTS).
Het pre-mastertraject omvat 60 ECTS en is samengesteld uit cursussen uit het 1e jaar (30 ECTS), 2e jaar (10 ECTS) en 3e jaar (20 ECTS).

De pre-master heette voorheen schakelprogramma. Schakelprogramma’s voor deze opleiding van voorgaande jaren vind je in het Archief schakelprogramma’s.

Uit BA jaar 1

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Die Deutsche Sprache: Grundlagen I 10
Talen van de wereld 5
Leseliste 5

TWEEDE SEMESTER

Deutschland kulturwissenschaftlich 10

Uit BA jaar 2

Course EC Semester 1 Semester 2

TWEEDE SEMESTER

Taal in de loop van de tijd 5
Duitstalige literatuur in context (1700-1815) 5

Uit BA jaar 3

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Kies 10 ec uit onderstaande werkgroepen uit het eerste of tweede semester

Lyrik von Goethe bis Grünbein 10
Universals and Rarities - German in Language Typology MA 10

TWEEDE SEMESTER

Kies 10 ec uit onderstaande werkgroepen uit het eerste of tweede semester

Friedrich Schiller: Van Stürmer und Dränger tot klassieke Nationalautor BA 10
Universals and Rarities - German in Language Typology MA 10

Verplicht

BA-thesis (German) 10

Als onderdeel van het BA-eindwerkstuk volgt de student het seminar BA-eindwerkstuk

Seminar BA-eindwerkstuk 0