Prospectus

nl en

MA Linguistics: Pre-master German Language and Linguistics

Afgestudeerden met een universitair bachelordiploma Duitse taal en cultuur op zak kunnen zich verder specialiseren in een master Literary Studies, track German Literature and Culture dan wel de master Linguistics, track German Language and Linguistics. Diegenen die een hbo-bachelordiploma van de lerarenopleiding Duits hebben zullen nog een aanvullend programma moeten volgen, om op het niveau van een universitaire bachelor te komen. Hebben zij dat zogenoemde pre-mastertraject voltooid, dan kunnen ook zij opteren voor een master German Literature and Culture dan wel de master Linguistics, track German Language and Linguistics (60 EC).
Het pre-mastertraject omvat 60 EC en is samengesteld uit cursussen uit het 1e jaar (30 EC), 2e jaar (10 EC) en 3e jaar (20 EC).

De pre-master heette voorheen schakelprogramma. Schakelprogramma’s voor deze opleiding van voorgaande jaren vind je in het Archief schakelprogramma’s.

Uit BA jaar 1

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Die Deutsche Sprache: Grundlagen I 10
Kerncurriculum: Talen van de wereld 5

TWEEDE SEMESTER

Leseliste 5
Deutschland kulturwissenschaftlich 10

Uit BA jaar 2

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Duitstalige literatuur in context (1700-1815) 5

TWEEDE SEMESTER

Taal, denken, werkelijkheid 5

Uit BA jaar 3

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Kies 10 ec uit onderstaande werkgroepen uit het eerste of tweede semester

Phonologie des Deutschen BA 10

TWEEDE SEMESTER

Kies 10 ec uit onderstaande werkgroepen uit het eerste of tweede semester

Jenseits der Menschenwelt? Natur, Kultur und Sprache in den Filmen Werner Herzogs 10
Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen 10
Beschreibung, Theorie und Experiment: Wortbetonung im Deutschen und Niederländischen 10

Verplicht

BA-thesis (German) 10

Als onderdeel van het BA-eindwerkstuk volgt de student het seminar BA-eindwerkstuk

BA-Seminar 0