Prospectus

nl en

Track 1

Traject Amerikaanse geschiedenis.

Inschrijving

U kunt zich vanaf 29 juni 2009 10.00 uur tot 21 augustus 2009 inschrijven voor deze minor via U-Twist. U vindt deze minor in U-Twist onder ‘aanmelden cursussen’ en administratiecode LET.

Beschrijving

Deze minor geeft een overzicht van de Amerikaanse geschiedenis vanaf de vestiging van de eerste koloniën tot de verkiezing van Barack Obama in 2008. Daarnaast maak je kennis met een aantal klassieke werken uit de Amerikaanse literatuur, van Moby-Dick tot Uncle Tom’s Cabin. Speciale aandacht wordt besteed aan politieke en sociale kwesties zoals de Amerikaanse Burgeroorlog en rassenrelaties en aan Amerikaanse intellectuele stromingen zoals het pragmatisme en het multiculturalisme. Na deze minor ben je op de hoogte van talrijke aspecten van de Verenigde Staten, van verleden tot heden.

Maximum aantal deelnemers: 20

Course EC Semester 1 Semester 2
The American Civil War and Reconstruction 10
American Intellectual History 5

Verplichte vakken

Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance 5

Track 2

Traject Amerikaanse geschiedenis.

Inschrijving

U kunt zich vanaf 29 juni 2009 10.00 uur tot 21 augustus 2009 inschrijven voor deze minor via U-Twist. U vindt deze minor in U-Twist onder ‘aanmelden cursussen’ en administratiecode LET.

Beschrijving

Deze minor geeft een overzicht van de Amerikaanse geschiedenis vanaf de vestiging van de eerste koloniën tot de verkiezing van Barack Obama in 2008. Daarnaast maak je kennis met een aantal klassieke werken uit de Amerikaanse literatuur, van Moby-Dick tot Uncle Tom’s Cabin. Speciale aandacht wordt besteed aan politieke en sociale kwesties zoals de Amerikaanse Burgeroorlog en rassenrelaties en aan Amerikaanse intellectuele stromingen zoals het pragmatisme en het multiculturalisme. Na deze minor ben je op de hoogte van talrijke aspecten van de Verenigde Staten, van verleden tot heden.

Maximum aantal deelnemers: 20

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance 5

Verplicht voor dit traject:

Literature 4A: American Literature, 1865-1917 5

Kies een van de volgende twee keuzevakken

American Studies Lecture Series 5
Literature 5B: Anglo-American Modernism 10

Modular Course

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie. Meer informatie over dit keuzepakket .

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.