Prospectus

nl en

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction to Psychology 5
Developmental Psychopathology 5
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse 5
Developmental and Educational Psychology 5
The Adolescent Brain 5
Psychotherapy: Theory, Research & Practice 5

More info

Eindtermen:

Na afronding van deze minor heeft de student kennis en begrip van:

  • het brede vakgebied van de psychologie, waaronder de evolutionaire psychologie, biopsychologie, cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie en klinische psychologie (dit alles op inleidend niveau).

  • het brede scala aan onderzoeksmethoden die in de loop der geschiedenis zijn ontwikkeld en die ons in staat stellen onderscheid te maken tussen de wetenschappelijke psychologie en intuïtieve mensenkennis.

  • de sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de kindertijd en adolescentie, vanuit het functionele perspectief: Waarom is sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk voor de instandhouding, versterking of beëindiging van relaties? Hoe verloopt het socialisatieproces vanaf de kraamkamer tot in de late adolescentie? Zijn er interculturele verschillen in sociaal-emotionele ontwikkeling?

  • de sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de kindertijd en adolescentie, vanuit biologische perspectief: Welke hersengebieden zorgen ervoor dat we in de late kindertijd en adolescentie gevoeliger worden voor affectieve en sociale invloeden? Hoe verandert ons brein wanneer we sociale vaardigheden ontwikkelen en leren onze emoties in bedwang te houden? Zijn er kritische ontwikkelingsfasen, waarin jongeren extra kwetsbaar zijn voor drugs of alcoholmisbruik?

  • psychologische en/of psychiatrische jeugdhulpverlening bij de behandeling van ontwikkelingspsychopathologie.

Op basis van oefeningen in begrip en toepassing van deze kennis is de student in staat ontwikkelingspsychologische vraagstukken uit de alledaagse praktijk kritisch en analytisch te benaderen, zelfstandig informatie te verzamelen, de geldigheid daarvan te beoordelen en voorstellen te formuleren voor nader onderzoek met een meer fundamenteel of een meer toegepast (oplossingsgericht) karakter. De student is in staat om deze inzichten en analyses schriftelijk en/of mondeling te presenteren.

Maximum aantal deelnemers: 25