Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Linguistic History of the Middle East 5

Arabisch

Introduction to the Study of Islam 5
Area Studies 5
Modern Standard Arabic 1 5
Modern Standard Arabic 2 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Seminar Middle East 1 5

Arabisch

Modern Standard Arabic 3 5
Modern Standard Arabic 4 5
Teksten Arabisch 1: verhalen 5
Media Arabic 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Philosophy of Science 5

Electives: Kies twee van de volgende vakken, waarvan tenminste één werkcollege:

Anthropology of the Middle East 5
Cultural Production of the Middle East 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History, Society and Islam in Morocco 5
Introduction to Middle-Eastern Christianity 5

Arabisch

Arabic Linguistic Diversity 5
Arabische letterkunde 5

Kies één van de twee dialecten:

Spoken Arabic: Egyptian 5
Spoken Arabic: Moroccan 5

Tweede semester

Semester Abroad 30

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte 15 ECTS

Gezamenlijk met andere specialisaties

Islam, Europe and the Middle East Today 5

Arabisch

5
De wereld van Sheherazade: cultuurgeschiedenis van de middeleeuwse islam 5

Tweede semester

Keuzeruimte 15 ECTS

Arabisch

Bachelor Thesis Middle Eastern Studies 10
Seminar Arabic 5