Prospectus

nl en

First year

In het eerste jaar maken de studenten intensief kennis met het geschreven en gesproken modern Standaardarabisch (MSA). In het eerste semester wordt de grammatica van het MSA bestudeerd, zodat de studenten al in het tweede semester, onder begeleiding, een eerste boek in het Arabisch lezen. In het eerste jaar wordt tevens het spreken en luisteren van het Arabisch getraind. Naast de taalcomponenten worden ook cultuurhistorische onderdelen verzorgd. De studenten bestuderen de geschiedenis van het Midden-Oosten en krijgen een inleiding in de islamologie en een inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten. Verder wordt aandacht besteed aan de complexe taalsituatie in het Midden-Oosten en de politieke, sociale en culturele implicaties daarvan. Ook krijgen studenten een instructie en eerste oefening in het opzetten van een onderzoek op het vakgebied.

Course EC Semester 1 Semester 2
Islamic Studies 5
Language, politics and culture in the Middle East, a panoramic overview 5
Inleiding geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Grammatica Arabisch 1 5
Grammatica Arabisch 2 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Literature of the Middle East 1 5
geschiedenis van het Midden-Oosten 2 (1500-present) 5
Grammatica Arabisch 3 5
Conversatie Arabisch 1 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Arabische Letterkunde 5
The manuscript culture of the Islamic Middle East 5
Taalkundige diversiteit v/h Arabisch 5
Culturele Antropologie van het Midden-Oosten 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5

Kies 1 van de 2 dialecten

Egyptisch Arabisch 5
Marokkaans Arabisch 5

Buitenlandsemester

Cairo semester 30
Rabat-semester 30

Schaduwsemester

Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Lectuur Arabische teksten 10
Uitvoerende kunsten in het Midden Oosten 5
Islamitische teksten/Koran 5
Vertalen Nederlands- Arabisch 5

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2
Sheherazade's world: culture and history of Medieval Islam 5
BA Paper Arabic 10
Islam en maatschappij 5
Literaire Analyse 5
Minor- en keuzevakkenruimte semester 1 15
Minor- en keuzevakkenruimte semester 2 15
Werkstukseminar Arabisch 5