Prospectus

nl en

Pedagogische wetenschappen, een introductie

Inschrijving

Let op: Voor de minor in zijn geheel èn voor de afzonderlijke vakken moet u zich apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via Usis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6000MPEDWM vindt u de minor Pedagogische Wetenschappen; een introductie. Per blok schrijft u zich daanaast ook nog in voor de afzonderlijke vakken. Ook dat gaat via Usis (> studieactiviteiten > vakken van Pedagogische Wetenschappen).

Inschrijven voor vakken en tentamens

Voor de vakken die je volgt èn voor de tentamens waaraan je deel wilt nemen moet je je afzonderlijk en tijdig inschrijven via uSis. Houd de deadlines die van kracht zijn goed in de gaten!

Het maximum aantal minorstudenten is 25.

Contactpersoon is Carien Nelissen

Omschrijving

De Pedagogische Wetenschappen bestuderen ontwikkeling, opvoeden, onderwijzen en leren in elke fase van het leven. Niet alleen het gezin, maar ook het onderwijs en de samenleving zijn onderwerp van studie. Wat is er veranderd in het onderwijssysteem door de jaren heen? Welke invloed heeft dat op het leren? Welke betekenis heeft de toegenomen variatie in gezinsvormen voor de opvoeding van kinderen? Van opvoedingsproblemen tot schoolverlaters: het zijn allemaal onderwerpen waar een pedagoog zich mee bezig houdt.

Deze minor is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met Pedagogische Wetenschappen in al haar facetten, waarbij je zowel inzicht krijgt in de theorie als ook kennis maakt met de praktische toepassingen.

Rooster

Het rooster van de minor 2016-2017 vind je vanaf juli 2016 op onze website