Prospectus

nl en

History

De pre-master History is primair bedoeld voor studenten die een HBO-opleiding tot tweedegraads docent Geschiedenis hebben afgerond. Na afronding van het pre-master programma zijn studenten toelaatbaar tot de MA History.

Opzet pre-master History

De opzet van het programma is als volgt:

Eerste semester

  • Kerncurriculum:Wetenschapsfilosofie (5 EC)

  • Werkcollege (10 EC)

  • Kerncollege (5 EC)

  • BA-Hoorcollege (5 EC)

  • Hulpvak (5 EC)

Tweede semester

  • Historiografie en geschiedfilosofie (5 EC) (verplicht)

  • Seminar (10 EC)

  • BA Eindwerkstuk/Seminar (15 EC)

Toelichting

Het werkcollege, seminar en het eindwerkstuk moeten uit dezelfde afstudeerrichting komen (bijv. Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, enz. Zie Afstudeerrichtingen) en in deze volgorde afgerond worden. Het hulpvak moet passen binnen het programma van die afstudeerrichting.
Het programma moet aansluiten op de te volgen MA History specialisatie. De samenstelling van het pakket gebeurt daarom in overleg met de studiecoördinator van de M.A History.

Overzicht werkcolleges
Overzicht kerncollege
Overzicht hoorcolleges
Overzicht hulpvakken
Overzicht seminars