Prospectus

nl en

Programme information

De premaster History is primair bedoeld voor studenten die een HBO-opleiding tot tweedegraads docent Geschiedenis hebben afgerond. Na afronding van het premasterprogramma, en indien opgelegd een taaltoets, zijn studenten toelaatbaar tot de MA History.

Opzet premaster History (septemberinstroom)

Eerste semester Tweede semester
Wetenschapsfilosofie (5 EC) BA2 Historiografie en geschiedfilosofie (5 EC)
BA2 Kerncollege (5 EC) BA3 Seminar (10 EC)
BA Hoorcollege (5 EC) BA Eindwerkstuk en Scriptieseminar (15 EC)
BA2 Hulpvak (5 EC)
BA2 Werkcollege (10 EC)

Opzet premaster History (februari-instroom)

Eerste semester Tweede semester
BA2 Historiografie en geschiedfilosofie (5 EC) Wetenschapsfilosofie (5 EC)
BA2 Kerncollege (5 EC) BA3 Seminar (10 EC)
BA Hoorcollege (5 EC) BA Eindwerkstuk en Scriptieseminar (15 EC)
BA2 Hulpvak (5 EC)
BA2 Werkcollege (10 EC)

Toelichting

De premaster moet aansluiten op de te volgen MA History specialisatie. Om deze reden wordt het pakket uitsluitend samengesteld in overleg met de studiecoördinator van de MA History. Er zijn een paar eisen waar het premasterprogramma aan moet voldoen:

  • 1) Het BA2 Werkcollege, BA3 Seminar en het BA Eindwerkstuk moeten uit dezelfde afstudeerrichting komen (bijv. Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, etc.) en in deze volgorde afgerond worden.

  • 2) Het BA2 Hulpvak moet passen binnen het programma van die afstudeerrichting.

Aanmelding premaster

Studenten die zijn afgewezen voor de MA History en zijn doorverwezen naar het premasterprogramma, dienen zich in te schrijven via Studielink als 'meerderejaars bachelorstudent Geschiedenis'. Zij zullen immers bachelorvakken gaan volgen. Let wel: dit kan alleen als de premaster is opgelegd door de toelatingscommissie.

Courses

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Philosophy of Science 5

Werkcollege

Kies één werkcollege

Kerncollege

Kies één kerncollege

BA Hoorcollege

Kies één BA hoorcollege

Hulpvak

Kies één hulpvak

Semester 2

Historiography and Philosophy of History 5

Seminar

Kies één seminar

BA Thesis History 15