Prospectus

nl en

Minor

Let op: alle onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Inschrijving

Let op: minoren zijn alleen toegankelijk voor bachelorstudenten die hun propedeuse (van een WO-opleiding) hebben behaald.

U kunt zich voor deze minor vanaf 1 mei 2018 aanmelden via uSis: het studiegidsnummer is 2000MCRIMN (St. act. nr. 1260).
Het rooster van deze minor is nog niet bekend.

Omschrijving

Criminologie is het vakgebied waarin studie wordt verricht naar de omvang en oorzaken van criminaliteit en naar de manieren waarop wordt ingegrepen om criminaliteit te voorkomen en te bestraffen. Deze minor gaat in op de belangrijkste theorieën omtrent daderschap en slachtofferschap van criminaliteit, op het vergaren en beoordelen van bewijs in opsporing, vervolging en berechting en veelgemaakte fouten daarin, en tot slot op de rol van de ruimtelijke omgeving en lokale ingrepen bij het plegen van criminaliteit. Daarnaast biedt de minor in het tweede semester de mogelijkheid om in te gaan op de methoden en technieken van criminologisch onderzoek. De minor biedt aldus een staalkaart van het interdisciplinaire vakgebied van de criminologie. Het beoogde leerdoel is studenten van juridische en sociaalwetenschappelijke opleidingen hier kennis van te laten nemen. De interdisciplinaire benadering van de criminologie – waarin elementen uit de psychologie, sociologie en het recht verweven zijn – zal voor studenten van diverse vakgebieden een interessante aanvulling zijn. In de masters, waarin de opleiding Criminologie ook studenten toelaat van andere disciplines (zoals psychologie en rechten), kan deze aanpak verder worden verdiept.

De minor Criminologie bevat verplichte deelname aan, en voorbereiding van, het onderwijs, om de vakken met goed gevolg te kunnen afronden. Zie de vakbeschrijvingen hieronder voor meer informatie. In het tweede semester maakt u een keuze uit drie van de vijf aangeboden vakken.

De minor Criminologie biedt de benodigde 20 ECTS aan criminologisch relevante kennis en 10 ECTS aan Methoden en Technieken vakken die gelden als een van de instapeisen voor de criminologische masters van de Universiteit Leiden.

Details

Course EC Semester 1 Semester 2

Let op: minoren zijn alleen toegankelijk voor bachelorstudenten die hun propedeuse (van een WO-opleiding) hebben behaald.

Semester 1

Introduction to Criminology 10
Introduction to Psychology and Law 5

Semester 2

Environmental Criminology 5

Gebonden keuzemogelijkheid - twee van vier onderstaande vakken

Criminological Research Methods I 5
Academic Skills for Criminologists 5
Offenders 5
Offenders 5