Prospectus

nl en

Nederlandse taal en cultuur

Het pre-mastertraject (schakelprogramma) is bedoeld voor al diegenen die met een andere vooropleiding dan de bachelor Nederlandse taal en cultuur op termijn willen verder gaan met de master Neerlandistiek. Als deze ‘andere’ vooropleiding sterke overeenkomsten heeft met het BA-programma Nederlands, is een pre-master mogelijk.

Voor diegenen die een tweedegraads hbo-lerarenopleiding Nederlands hebben voltooid, is onderstaand adviestraject van toepassing. Voornaamste doel is om na het pre-mastertraject in te kunnen stromen in het masterprogramma Neerlandistiek, om vervolgens, wanneer dat is afgerond, de eerstegraads-lerarenopleiding bij het ICLON te kunnen volgen. Het programma biedt vooral een academische verdieping als vervolg op de hbo-bacheloropleiding en voorziet in opvulling van bestaande lacunes op vakinhoudelijk gebied. De toelatingscommissie laat in de regel alleen goed gemotiveerde studenten toe, waarbij als uitgangspunt een behaald cijfergemiddelde van 7,5 of hoger wordt gehanteerd.

Voor nauw verwante opleidingen wordt een pre-masterprogramma opgesteld in overleg tussen kandidaat en studiecoördinator en formeel ter goedkeuring vooraf aan de toelatingscommissie voorgelegd.
In de regel is een pre-masterprogramma toegespitst op de beoogde masterspecialisatie.

Studenten met een hbo-pabo hebben geen toegang tot deze pre-master.

Verdere informatie bij de studiecoördinator: mw. drs. A. Lianne Decoz-Heun, tel. 071-527 2109
of per email op het volgende adres: stuconederlands@hum.leidenuniv.nl

De pre-master heette voorheen schakelprogramma. Schakelprogramma’s van voorgaande jaren voor deze opleiding vind je in het Archief schakelprogramma’s.

Te volgen uit het BA-programma

Course EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Verplichte vakken eerste semester

How literature works. Analysis and interpretation. 5
Stilistiek 5
History of the Dutch language 5
Form and meaning 2 5

Kies één van de twee vakken

Research questions Middle Ages 5
Research Questions Golden Age and Enlightenment 5

Kies één van de twee methodenmodules

Methods of interdisciplinary literary studies 5
Language Lab: Methods in the Study of Language Use 5

TWEEDE SEMESTER

Verplichte vakken tweede semester

Approaches to Literature 5
Standard and Language 5
BA thesis (Dutch) 10

Afhankelijk van het onderwerp / de specialisatie van je BA-eindwerkstuk volg je één van de drie aangeboden seminars

Seminar BA-eindwerkstuk Nederlandse Taalkunde 0
Seminar BA-eindwerkstuk Taalbeheersing van het Nederlands 0

Kies één accentwerkgroep uit het aanbod in het tweede semester

Golden texts from the Renaissance 5
Medieval epic romance in the Low Countries 5
Dutch cultural history 5
Creative Writing: Four crucial Choices 5
Modern South-African literature 5
Seminar on Dutch Linguistics: Linguistics and Rhetorics 5
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5

Kies één cursus (5 ec) uit het totale aanbod (inclusief accenttentamen) van de bachelor Nederlandse taal en cultuur