Prospectus

nl en

Teaching Spanish

De lerarenopleiding Spaans is een voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het MBO en leidt op tot een eerstegraads lesbevoegdheid.

De lerarenopleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding waarin theorie en praktijk gecombineerd worden. Studenten maken zich de stof vooral eigen door zelfstandig werken, samenwerken en het volgen van werkcolleges. Ze verwerven wetenschappelijke kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek en leren het zelfstandig ontwikkelen, innoveren en onderzoeken in de beroepspraktijk. De opleiding wordt samen met scholen waar het ICLON nauw mee samenwerkt, vormgegeven. Voor de praktijkcomponent van de opleiding kan gebruik worden gemaakt van een stage of, onder bepaalde voorwaarden, van een betaalde arbeidsplaats.

De lerarenopleiding kan zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd. De deeltijdopleiding start alleen in augustus/september (niet in januari/februari).

Voor aanmelding, aanmeldingsdeadlines, toelatingseisen en verdere informatie zie de website van het ICLON

Meer uitdaging?
Wil je een uitdagende loopbaan in een internationaal gerichte schoolomgeving? Meld je dan aan voor het World Teachers Training Programme. Studenten met een goede kennis van het Engels kunnen hiermee naast de lesbevoegdheid ook een certificaat behalen voor het lesgeven in scholen met tweetalig onderwijs (TTO) en internationaal onderwijs (IB).

Curriculum

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste deel Lerarenopleiding (30 EC)

Leren en instructie 3
Vakdidactiek 1 Moderne Vreemde Talen 5
Pedagogiek (ICLON) 5
Praktijk 1 17

Tweede deel Lerarenopleiding (30 EC)

Leren en instructie 2 3
Innovaties in Onderwijs 3
Vakdidactiek 2 Moderne Vreemde Talen 5
Vakdidactische Verdieping 7
Praktijk 2 15

Meer informatie

Gids Aanvullende informatie op Studiegids

Deze gids (zie het kopje bestanden) bevat meer informatie over de opleiding, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijsmomenten

 • Opleidingsvarianten

 • Praktijkdeel van de opleiding
  Tevens hebben we de belangrijkste informatie van de studentenwebsite in deze aanvullende informatie gebundeld. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Studiepuntenregistratie

 • Afstuderen en diploma-uitreiking

 • Mediatheek
  De bijlagen hebben onder meer betrekking op de eindtermen en praktijkvoorwaarden.

Studentenwebsite

Op de studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Leraar VHO in schoolvak) om ook ICLON-specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

 • In- en uitschrijven bij de universiteit

 • Examencommissie en Opleidingscommissie

 • Studentenstatuut

 • Studentenvoorzieningen en -ondersteuning

Studiegids

In deze elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de opleiding. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen

 • Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten

 • Onderwijs en examenregeling (OER)

De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:

 • Vrijstellingen aanvragen

 • Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.)

 • Cum laude criteria

 • Gedragscodes

Reglementen ICLON lerarenopleiding

In de organisatiegids vind je de volgende documenten:

 • Onderwijs- en Examenregeling (OER)

 • Regels en Richtlijnen van de examencommissies (R&R)

 • Lijst van examinatoren

 • Tentamendocument studenten ICLON voor het vak L&I