Prospectus

nl en

Molecular Science and Technology

Molecular Science & Technology is de scheikunde- en technologieopleiding van de TU Delft en de Universiteit Leiden. Wat maakt deze bacheloropleiding uniek?

 • Je profiteert van de breedte van een studie aan twee universiteiten.

 • Vanaf het eerste jaar werk je mee aan grensverleggend universitair onderzoek.

 • De keuze voor een technische of algemene universiteit maak je pas tijdens je studie, in plaats van op het vwo.

 • Je kunt je extra profileren op het gebied van duurzame chemie en technologie.

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
General and Inorganic Chemistry (AAC) 6
Calculus 1 6
Basic Laboratory Skills Course (PBV) 6
Calculus 2 (CA2) 3
Organic Chemistry and Structural Analysis 9
Methods of Chemical Analysis CAM) 3
Chemical Thermodynamics (CTD) 6
Quantum Chemistry and Physics (QCF) 6
Inorganic Chemistry 3
Introduction to Process Technology (IPT) 6
Research Project 1 (LO1) 6

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2

Kernprogramma BSc-MST 2e jaar 2021-2022

Biochemistry (BCH) 6
Structure and Properties Materials (SEM) 6
Statistical Methods (STM) 3
Energy, Recycling and Safety 6
Physical Chemistry and Kinetics (FCK) 6
Catalysis (KAT) 3
Research Project 2 6

Keuze: Materialen Major Scheikunde BSc-MST 2e jaar 2021-2022

Linear Algebra and Differential Equotations (LINDIF) 6
Theoretical Chemistry (TC) 6
Physical Transport Phenomena (FTV) 6
Chemistry and Physics of Solid Materials 6

Keuze: Synthese BSc-MST 2e jaar 2021-2022

Organic Chemistry 2 (MST) 6
Theoretical Chemistry (TC) 6
Physiological Chemistry 6
Biomolecular Chemistry (BMC) 6

Keuze: Technologie BSc-MST 2021-2022

Linear Algebra and Differential Equotations (LINDIF) 6
Separation Technology (SCT) 6
Physical Transport Phenomena (FTV) 6
Chemical Biotechnology (CBT) 6

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2

Minor

Minor 30

Kernprogramma BSc-MST 3e jaar 2021-2022

Chemical Product Design (CPO) 6
Numerical Techniques (NT) 3

Keuze: Materialen & Synthese BSc-MST 3e jaar 2021-2022

Statistische thermodynamica/Spectroscopie (STS) 6
Bachelor Thesis Project (LO4) 15

Keuze : Technologie BSc-MST 3e jaar 2021-2022

Chemical Reactor Engineering 6
Bachelor Thesis Project (LO4) 15

Extra modules

Informatieve vaardigheden (IV1)
Informatieve vaardigheden 2 (IV2)
Safety (VEI)
Foutenbeschouwing (FTB)
Mondeling Presenteren (MP)
Schriftelijke Rapportage (SR)

Career Perspective

Tijdens de opleiding Molecular Science and Technology (MST) willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat je naast kennis, vaardigheden ontwikkelt, praktijkervaring opdoet, oriënteert op functies & loopbanen en reflecteert op je eigen profiel en ontwikkeling. Naast inhoudelijke kennis is het ook van belang om je bewust te zijn van de zogenaamde transferable skills die je ontwikkelt buiten én tijdens je opleiding. Dit zijn bijvoorbeeld je cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken en communiceren. Tezamen draagt dit bij aan jouw ontwikkeling als professional en biedt het een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Op verschillende momenten tijdens je studie kunnen er vragen over dit onderwerp ter sprake komen, zoals: Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet binnen en buiten je opleiding gebruiken op de arbeidsmarkt? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Mogelijk heb je er al eens met de studieadviseur, mentor, tutor, de Science Career Service (Leiden), Career & Counselling Services (Delft) of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van de Leiden University Career Zone Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen ontwikkeling, mogelijkheden en (studie)loopbaanprofiel, én tevens de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

In de e-studiegids zijn er per vak leerdoelen geformuleerd die als doel hebben jou te informeren welke onderdelen van aan bod komen ter ontwikkeling van je (studie)loopbaanprofiel en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Verder worden de meeste arbeidsmarktoriëntatie activiteiten georganiseerd door de twee studieverenigingen, namelijk het Chemisch Dispuut Leiden en het Technologisch Gezelschap. Sommige van deze activiteiten vinden plaats binnen vakken, zoals de bedrijfsexcursies bij het eerstejaarsvak Inleiding Procestechnologie. Terwijl andere activiteiten zoals lunchlezingen, vaak verzorgd door alumni, buiten de vakken om worden georganiseerd. Daarnaast kan je gebruik maken van het aanbod van de Universiteit Leiden en de TU Delft. Een overzicht van activiteiten wordt hieronder weergegeven.

Het overgrote deel van de bachelor-afgestudeerden gaat overigens niet direct de arbeidsmarkt op, maar volgt eerst nog een master. Ongeveer 70% van de MST-ers kiest voor het masterprogramma “Chemistry” aan de Universiteit in Leiden of “Chemical Engineering” aan de TUDelft. Andere MST-ers kiezen voor een vergelijkbaar programma aan een andere universiteit, in binnen- of buitenland, of voor andere masterprogramma’s. Ook op de keuze van je master word je voorbereid, zowel binnen het programma door onder andere de keuze van je specialisatie en onderzoeksprojecten, maar ook buiten het programma door het bijwonen van tal van voorlichtings- en oriëntatieactiviteiten.

Activiteiten

Eerste jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrel lezingen van bedrijven

 • Bèta Banenmarkt

 • De Delftse Bedrijfsdagen

 • PAC symposium

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Informatiebijeenkomst studentendecaan

 • Mentoraat

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Career & Counselling Services (TU Delft)

 • Excursies naar bedrijven

 • Studiereis

Tweede jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrel lezingen van bedrijven

 • Bèta Banenmarkt

 • De Delftse Bedrijfsdagen

 • PAC symposium

 • Masterdag (Universiteit Leiden en TU Delft)

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden en TU Delft)

 • Workshop Leiden University Mentor Network

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Career & Counselling Services (TU Delft)

 • Excursies naar bedrijven

 • Studiereis

Derde jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrel lezingen van bedrijven

 • Research skills als onderdeel van het bachelor eind project (Leren onderzoeken 4)

 • Bèta Banenmarkt

 • De Delftse Bedrijfsdagen

 • Vakspecifieke congressen, als het PAC symposium

 • Leiden University Mentor Network

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Career & Counselling Services (TU Delft)

 • Excursies naar bedrijven

 • Studiereis

Science Career Service (Leiden)

Science Career Service, één van de diensten van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, biedt informatie en advies over studie (her) oriëntatie, loopbaanplanning en persoonlijk (studie)loopbaanprofiel, alsmede voorbereiding op de arbeidsmarkt, zoals solliciteren. Studenten kunnen bij Science Career Service terecht voor onder meer online informatie, (telefonisch) inloopspreekuur, workshops en individuele afspraken. Daarnaast biedt Science Career Service expertise en ondersteuning aan opleidingen die de verbinding tussen hun curriculum en de arbeidsmarkt willen versterken. Dit kan variëren van het geven van specifieke gastcolleges/workshops tot het adviseren over het integreren van loopbaanoriëntatieprogramma's in het curriculum.

Career & Counselling Services (Delft)

Career & Counselling Services heeft een royaal aanbod aan (deels gratis) workshops en trainingen op het gebied van goed studeren, persoonlijke ondersteuning, studiekeuze en loopbaan. Hiermee verbeter je je vaardigheden en het helpt je een passende studie, baan of stage te vinden.

LU Career Zone (Leiden)

De Leiden University Career Zone is de website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, video opnames van webinars en tools, zoals professionele tests om een idee te krijgen over je persoonlijke profiel. Verder kun je functies en branches verkennen, vind je tips over CV, solliciteren, LinkedIn en is een vacature platform waar je gebruik van kunt maken.

Mentornetwerk (Leiden)

De Universiteit Leiden bereidt studenten en jonge alumni graag goed voor op de arbeidsmarkt. Hiervoor zetten wij de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Om studenten en jonge alumni met vragen over hun loopbaan in contact te brengen met ervaren alumni, heeft de Universiteit Leiden het Mentor Network in het leven geroepen. Studenten en jonge alumni kunnen zich gratis aanmelden.

Contact

Heb je na het lezen van deze informatie vragen over je (studie)loopbaan keuzes, neem dan contact op met de studieadviseurs van MST, Nynke Penninga of Marjolijn van Delft, via het mailadres: Studieadviseur-MST@tudelft.nl