Prospectus

nl en

Education and Child Studies: Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs

Welkom bij de Masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs, die deel uitmaakt van de Master Education and Child Studies. Deze specialisatie is, op een vak na, Nederlandstalig.

De masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs bereidt je voor om in het onderwijs aan de slag te gaan met kinderen en jongeren met probleemgedrag. Doel is deze leerlingen beter te laten functioneren binnen de schoolcontext door hen passend onderwijs te bieden.

In deze masterspecialisatie leer je hoe je kinderen met gedragsproblemen (bijvoorbeeld ADHD), ontwikkelings- en leerproblemen (denk aan autisme en dyslexie) en emotionele en sociale problemen op school op basis van wetenschappelijke inzichten identificeert, diagnosticeert en hoe je onderwijs kunt aanpassen. De opleiding biedt kennis van de verschillende manieren waarop kinderen kunnen leren, waar het mis kan gaan en welke interventies evidence-based zijn. Daarnaast leer je om samen met een school na te denken over welke leeromgeving geschikt is voor kinderen en jongeren met probleemgedrag.

De specialisatie is bedoeld voor studenten met een interesse in leerlingen die door hun leer- of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. De opleiding is vooral gericht op de onderwijspraktijk. Het is belangrijk dat je graag wilt analyseren en begrijpen waarom sommige kinderen zulke grote problemen ervaren. Je vindt het bijvoorbeeld interessant om te doorgronden wat de gevolgen zijn van druk gedrag voor sociale en leersituaties en hoe je daarmee om kunt gaan.
Het onderwijsprogramma is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor de registratie Basis-Orthopedagoog en de Basisaantekening Diagnostiek.

NVO registratie

De Leidse Masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs voldoet, in combinatie met de Leidse Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen (specialisatie Orthopedagogiek of Leerproblemen), aan alle eisen die gesteld worden door de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) voor de registratie Basis-Orthopedagoog. Ook is het mogelijk de NVO Basisaantekening Diagnostiek te behalen. Studenten die elders een universitaire Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen hebben behaald kunnen, soms na het behalen van één of enkele extra vakken, ook in aanmerking komen voor de klinische NVO-registraties. Lees de Brochure Beroepsregistraties voor alle informatie.

NB Voor personen die via het Pre-master programma Pedagogische Wetenschappen in de Master instromen geldt een aparte regeling waarmee men zich kan kwalificeren voor de registratie als Basis-Orthopedagoog.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC).

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseurs