Prospectus

nl en

Year 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

  • Door omstandigheden wordt Transnationaal Ondernemingsrecht sinds 2021/2022 niet aangeboden. Studenten die in 2020/2021 of daarvoor het vak hebben gevolgd, maar het tentamen nog niet hebben behaald worden doorverwezen naar de algemene Brightspace-omgeving van de master Ondernemingsrecht voor meer informatie.
Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS - Ondernemings- en insolventierecht 5
Company Law and Corporate Groups 10
Practicum: Corporate Litigation 5
Mergers and Acquistions 5

Gebonden keuzevakken I

NB. Keuze uit 2 van de 3 gebonden keuzevakken (I en II). Tevens 'profiel' - vgl. Privatissimum.

IP Trademarks and Tradenames 5

Semester 2

Gebonden keuzevakken II:

Insolventierecht 5
Capita Selecta Company Law 5
Privatissimum Ondernemingsrecht 10
Internship Corporate Law 5
Scriptie master Rechtsgeleerdheid 10

Career perspectives

Information will follow.