Prospectus

nl en

Year 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS – Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief 5
Law on administrative procedures (Ma) 5
Constitutional Issues in an European Context 10
Liability of Public Authorities 5

I. Gebonden keuze uit:

NB. Keuze uit 2 van de 4 gebonde keuzevakken (I en II).

Specialized Course: Immigration law 5
Media Law and the Information Society 5

Semester 2

Europeanization of Administrative Law 10
Regional government and decentralization 5

II. Gebonden keuze uit:

Seminar Legislative Studies 5
Environmental Law 5
Scriptie master Rechtsgeleerdheid 10

Career perspectives

Information will follow.