Prospectus

nl en

Eerste jaar

Overgangsregeling

Het 6 EC vak “Introduction to Logic” (4031ILOGIY) wordt vervangen door het 3 EC vak “Logic 1“ (4031LOGI1) en het 3 EC vak “Logic 2” (4031LOGI2). Dit laatste vak zal tevens worden gegeven in 2024/2025.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Calculus 1 3
Foundations of Computer Science 6
Fundamentals of Digital Systems Design 6
Linear Algebra for Computer Scientists 1 3
Oriëntatie Informatica 3
Programmeermethoden 6
Studying and Presenting 3

Semester 2

Algoritmiek 6
Calculus 2 3
Databases 6
Linear Algebra for Computer Scientists 2 3
Logic 1 3
Probability Theory for Computer Scientists 3
Programming Techniques 6

Tweede jaar

Aandachtspunten

Het 6 EC vak “Kunstmatige Intelligentie” ” (4032KUIN3Y) wordt vervangen door het 6 EC vak “Artificial Intelligence“ (4032ARTIN).
Het 6 EC vak “Operating Systemen” (4032VI2OP) wordt vervangen door het 6 EC vak “Operating Systems and Networks“ (4032OPSNW).

Voor gemotiveerde studenten worden enkele extra-curriculaire vakken aangeboden.
Artificial Intelligence & Robotics Challenge (4032AIROB) (niveau 300, EC 2)
Voorbereiding Programmeerwedstrijden*** 4(032VPRW2) (niveau 200 EC 2)

*** Het vak “Voorbereiding Programmeerwedstrijden” wordt niet ieder jaar gegeven. De studiegids geeft hierover actuele informatie.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Automata Theory 6
Computerarchitectuur 6
Concepts of Programming Languages 6
Datastructuren 6
Statistics for Computer Scientists 6

Semester 2

Artificial Intelligence 6
Complexity 6
Computability 3
Operating Systems and Networks 6
Research Methods in Computer Science 3
Security 6

Derde jaar

Vrije keuzeruimte Informatica

De vrije keuzeruimte van 30 ECTS kan worden ingevuld met

 • Een minor uit het aanbod van de Universiteit Leiden, TU Delft, of Erasmus Universiteit Rotterdam, of

 • Met 5 vakken van 6 EC uit het aanbod van hieronder aangegeven keuzvakken.

Voor bovenstaande twee gevallen hoeft geen expliciete toestemming te worden gevraagd. Voor een andere invulling zal vooraf toestemming moeten worden gevraagd aan de examencommissie. De examencommissie zal toetsen op samenhang en niveau.

Aandachtspunten

 • De vakken Internet Governance en Essentials of Digital Ethics worden bij de FGGA in Den Haag gegeven, bij het Institute of Security and Global Affairs.

 • De Bachelorklas is een verplicht onderdeel van het Bachelorproject.

Overgangsregeling
Het 6 EC vak “Data Protection” (4032DAPROY) wordt per 2024-2025 vervangen door het 6 EC vak “Essentials in Digital Ethics (4032ESSDE).

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Vrije keuzeruimte - Keuzevakken

Compiler Construction 6
Computer Graphics 6
Computer Vision 6
Essentials in Digital Ethics 6
Human Computer Interaction and Information Visualization (Bsc) 6
Internet Governance (FGGA) 6
Introduction to Video Game Making 6
Minor 30
Multiprocessor Programming 6
Natural Computing 6
Natural Language Processing 6

Semester 2

AI & Ethics 3
Bachelor Thesis Project 15
Machine Learning 6
Software Engineering 6

Vrije keuzeruimte - Keuzevakken

Data Science 6
Introduction to Reinforcement Learning 6
Program Correctness 6
Requirements Engineering 6

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Tijdens de opleiding Informatica willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Ondanks dat je vaak je studie voortzet in de vorm van een masterprogramma (MSc), vinden we het belangrijk dat je naast kennis, vaardigheden ontwikkelt, praktijkervaring opdoet, oriënteert op functies & loopbanen en reflecteert op je eigen profiel en ontwikkeling. Behalve inhoudelijk kennis is het ook van belang om bewust te zijn van de zogenaamde transferable skills die je ontwikkelt buiten én tijdens je opleiding. Dit zijn bijvoorbeeld je cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken en communiceren. Tezamen draagt dit bij aan jouw ontwikkeling als professional en biedt het een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Op verschillende momenten tijdens je studie kunnen er vragen over dit onderwerp ter sprake komen, zoals: Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet binnen en buiten je opleiding gebruiken op de arbeidsmarkt? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Mogelijk heb je er al eens met de studie adviseur, mentor, tutor, de Science Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen ontwikkeling, mogelijkheden en (studie)loopbaanprofiel, én tevens de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

De bachelor Informatica heeft als doel studenten een grondige kennis te verschaffen van zowel de theoretische als de praktische aspecten van de informatica-discipline. Hierin staan wiskunde, logica en een fundamentele wetenschappelijke aanpak centraal. De opleiding stelt studenten in staat om een sterke basis in de discipline te ontwikkelen door te leren programmeren en zowel software en als uitgebreidere systemen te doorgronden met aandacht op de achterliggende wiskunde. Daardoor worden studenten opgeleid tot een sterke, academische informatici met een harde bèta-achtergrond. Het bachelor Informatica biedt vier afstudeerrichtingen die overeenkomen met belangrijke onderzoeksthema’s en toepassingsgebieden in de informatica: Informatica, Bioinformatica, Informatica & Economie en Kunstmatige Intelligentie. Zo biedt de opleiding een unieke combinatie van een stevige theoretische basis en praktische toepassing, met uitgebreide aandacht bij de afstudeerrichting Informatica aan belangrijke gebieden in de arbeidsmarkt zoals het ontwerpen, construeren, en analyseren van softwaresystemen, data science en kunstmatige intelligentie.

In de Studiegids zijn er per vak leerdoelen geformuleerd die als doel hebben jou te informeren welke onderdelen aan bod komen ter ontwikkeling van je (studie)loopbaanprofiel en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Tevens worden verschillende activiteiten georganiseerd die je helpen bij de ontwikkeling van skills en het maken van allerlei carrière keuzes. Een overzicht van activiteiten wordt hieronder weergegeven.

Activiteiten

Eerste jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten in oriëntatievakken

 • Alumnilezingen en bedrijfsbezoeken via De Leidsche Flesch

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven en onderzoeker

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Informatiebijeenkomst studentendecaan

 • Mentoraat en tutoraat

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Tweede jaar

 • Alumni- en bedrijfslezingen

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Workshop Leiden University Mentor Network

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Derde jaar

 • Research skills als onderdeel van het bachelor onderzoek

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Bio Science Park Excursie

 • Vakspecifieke lezingen (Ada Lovelace Lecture, Conferentie)

 • Masterdag

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Mentornetwerk

Science Career Service

Science Career Service, één van de diensten van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, biedt informatie en advies over studie (her) oriëntatie, loopbaanplanning en persoonlijk (studie)loopbaanprofiel, alsmede voorbereiding op de arbeidsmarkt, zoals solliciteren. Studenten kunnen bij Science Career Service terecht voor onder meer online informatie, (telefonisch) inloopspreekuur, workshops en individuele afspraken. Daarnaast biedt Science Career Service expertise en ondersteuning aan opleidingen die de verbinding tussen hun curriculum en de arbeidsmarkt willen versterken. Dit kan variëren van het geven van specifieke gastcolleges/workshops tot het adviseren over het integreren van loopbaanoriëntatieprogramma's in het curriculum.

LU Career Zone

De Leiden University Career Zone is de website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, video opnames van webinars en tools, zoals professionele tests om een idee te krijgen over je persoonlijke profiel. Verder kun je functies en branches verkennen, vind je tips over CV, solliciteren, LinkedIn en is een vacature platform waar je gebruik van kunt maken.

Mentornetwerk

De Universiteit Leiden bereidt studenten en jonge alumni graag goed voor op de arbeidsmarkt. Hiervoor zetten wij de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Om studenten en jonge alumni met vragen over hun loopbaan in contact te brengen met ervaren alumni, heeft de Universiteit Leiden het Mentor Network in het leven geroepen. Studenten en jonge alumni kunnen zich gratis aanmelden.

Contact

Heb je vragen over je (studie)loopbaan keuzes en heeft bovenstaande informatie je niet verder kunnen helpen? Neem dan contact op met de studieadviseur.