Studiegids

nl en

De (on)rechtvaardige samenleving

De (on)rechtvaardige samenleving – The (un)just society

De interdisciplinaire minor De (on)rechtvaardige samenleving geeft een verdiepende en toegepaste kijk op sociale rechtvaardigheid in Nederland. Dat doen we door het thema vanuit verschillende invalshoeken te belichten en door samen met jou als student actief aan de slag te gaan met concrete maatschappelijke vraagstukken, zoals armoede en racisme. Reflectie op je eigen positie in de samenleving neemt daarbij een centrale rol in.

Is deze minor iets voor jou?

Deze Nederlandstalige minor is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke en praktische kant van sociale rechtvaardigheid in de Nederlandse context. De minor is bovendien geschikt voor studenten die het leuk en leerzaam vinden om de handen uit de mouwen te steken en de verworven kennis in te zetten ten gunste van gemarginaliseerde groepen.

Deze minor is in het bijzonder interessant voor studenten uit de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en van Governance and Global Affairs, maar alle studenten zijn welkom. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal (minimum niveau: B2) is nodig om aan de minor deel te kunnen nemen aangezien zowel het onderwijs als de opdrachten in het Nederlands zijn.

De minor is alleen toegankelijk voor BA studenten die hun propedeuse hebben behaald. Hbo-studenten kunnen vooralsnog niet deelnemen aan deze minor.

Over deze minor

Sociale rechtvaardigheid verwijst naar het idee dat ieder mens recht heeft op en toegang heeft tot basisbehoeften zoals individuele vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid. Hoewel het begrip sociale rechtvaardigheid van oudsher wordt geassocieerd met het socialisme, is het niet meer weg te denken uit het gedachtegoed van onze samenleving en internationale organisaties zoals de Verenigde Naties (VN). Sociale rechtvaardigheid is al jaren onderwerp van menig politiek en maatschappelijk debat, meer recent vaak in grimmige zin waarin steeds minder ruimte is voor nuance en dialoog. Ook in universiteiten loopt het debat over sociale rechtvaardigheid in de academische context soms hoog op. Vaak is daarbij maar weinig ruimte voor echte verdieping.

Deze interdisciplinaire minor biedt een verdiepende kijk op theorie, onderzoek en praktijk (in verleden, heden en toekomst) rondom sociale rechtvaardigheid in Nederland. In de minor komen uiteenlopende stemmen en stromingen aan bod, zowel in het lesmateriaal als in het docententeam met gastsprekers van buiten de universiteit en vanuit verschillende ideologische windhoeken. Discussies met en de actieve bijdrage van studenten nemen daarbij een belangrijke plek in. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor leren door doen: het verbinden van theorie en praktijk door zelf aan de slag te gaan in de samenleving en de verworven kennis in te zetten met en voor mensen, groepen of organisaties die daar baat bij kunnen hebben. Hierbij vormt actieve reflectie op de eigen opvoeding, academische vorming en maatschappelijke positie een belangrijk onderdeel.

Leerdoelen

Na het succesvol afronden van de minor:

  1. Ben je in staat de belangrijkste theorieën, onderzoeksmethodieken en maatschappelijke stromingen rondom sociale rechtvaardigheid uit te leggen en toe te passen op concrete vraagstukken in beleid en praktijk;

  2. Ben je in staat de complexiteit van factoren die ongelijkheid bepalen, in het verleden, nu en de toekomst, te verwoorden en te contextualiseren;

  3. Kun je de complexiteit van de discussies rond sociale rechtvaardigheid uitleggen en een onderbouwde bijdrage leveren aan het debat hierover;

  4. Heb je inzicht in het maatschappelijke veld van vrijwilligerswerk en activisme rond maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot sociale rechtvaardigheid;

  5. Kun je reflecteren op je eigen achtergrond en de invloed daarvan op jouw maatschappelijke positie ten opzichte van die van anderen;

  6. Heb je inzicht in de praktische uitdagingen en mogelijkheden van maatschappelijke initiatieven rond sociale rechtvaardigheid en kun je hier een betekenisvolle bijdrage aan leveren.

Vakken

Sociale diversiteit in Nederland 5 EC

Hoe ontrafel je onrecht? 5 EC

Socialisatie: Wij, zij en de samenleving 5 EC

Woke in de polder 5 EC

Sociale vraagstukken in de praktijk - Deel 1 5 EC

Sociale vraagstukken in de praktijk - Deel 2 5 EC

Structuur

De minor bestaat uit 6 vakken van elk 5 ECTS en vindt plaats in het eerste semester. Het semester is verdeeld in twee blokken van 8 weken. In elk blok volg je als student 3 vakken.

De vakken kunnen ook los gevolgd worden met uitzondering van het vak Sociale vraagstukken in de praktijk – Deel 2, dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die de hele minor van 30 ECTS volgen.

De minor dient in één studiejaar te worden afgerond.

Het is tevens mogelijk om je in te schrijven voor een semi-minor van 15 EC, bestaande uit de 3 vakken in blok 1: (1) Sociale diversiteit in Nederland, (2) Hoe ontrafel je onrecht? (3) Sociale vraagstukken in de praktijk – Deel 1. Wij verzoeken je dit vooraf aan te geven bij de minor coördinator zodat we weten hoeveel studenten er deel zullen nemen aan blok 2.

Toelating en aanmelding

Voor verschillende groepen studenten gelden verschillende aanmeldprocedures

  • Studenten aan de Universiteit Leiden

  • Student aan TU Delft of Erasmus Universiteit Rotterdam

  • Andere WO-studenten van buiten de Universiteit Leiden

Voor vragen over registratie, neem dan contact op met 071 – 527 1111 of studielijn@leidenuniv.nl.

Studenten van Universiteit Leiden kunnen zich inschrijven voor de minor via eduXchange vanaf 15 mei, 13:00 u. t/m 4 juli 2024.

Contact

Heb je vragen over de minor De (on)rechtvaardige samenleving? Neem gerust contact met ons op.

Heb je interesse in deze minor, maar zijn nog niet al je vragen beantwoord? Neem contact op met de coördinator (Lotte van der Pol) via: l.d.van.der.pol@luc.leidenuniv.nl.