Studiegids

nl en

Duitse taal, cultuur en geschiedenis

N.B. Minorbeschrijving is up-to-date / cursusbeschrijvingen kunnen nog veranderen

Duits is met 100 miljoen moedertaalsprekers de meest gesproken taal in de Europese Unie. Kennis over het Duitse taal- en cultuurgebied is daarom onmisbaar om het huidige Europa en zijn geschiedenis te begrijpen. Het minor-programma Duitse taal, cultuur en geschiedenis biedt studenten de basisvaardigheden die hiervoor nodig zijn. Het is opgebouwd als een inleiding in de germanistiek en de belangrijkste wetenschapstakken binnen dit vakgebied. De focus ligt daarbij op de moderne Duitse geschiedenis, de hedendaagse Duitse taal en literatuur en de cultuurwetenschappelijke en taalkundige methodes waarmee culturele en talige fenomenen onderzocht kunnen worden.

Deze minor biedt een uitgelezen gelegenheid om een deel van de vak- en doeltaalspecifieke kennis en vaardigheden te verwerven om als zij-instromer bij de lerarenopleiding te worden toegelaten.

Maximum aantal deelnemers: 30

Studiegidsnummer: 5000M0002N

Voertaal: Duits

Registratie: via EduXchange

LEI studenten: 15 mei (13:00u) t/m 4 juli 2024

TUD en EUR studenten: 15 mei (13:00u) t/m 31 mei 2024

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Inleidend

Krise und Kritik: Literatur von 1914 bis heute 5
Sprache von gestern und heute 5

Taalvaardigheid (kies één vak van 10 EC)

Die deutsche Sprache: Fundament I 10
Die deutsche Sprache: Vertiefung 10

Verdiepende keuze (kies 10 EC totaal)

Geschichte und Erinnerung in Deutschland 5
Fremde Welten: Reiseliteratur vom Mittelalter bis heute 5
Fremde Welten: Reiseliteratur vom Mittelalter bis heute 10
Einführung in die soziolinguistische Feldforschung: Deutschsprachige Communities in den Niederlanden 5
Einführung in die soziolinguistische Feldforschung: Deutschsprachige Communities in den Niederlanden 10

Meer info

Informatie

 • Omvang: 30 EC (volledig in het eerste semester)

 • Bedoeld voor: studenten van alle disciplines (basiskennis van het Duits is een vereiste)

 • Voertaal: Duits

 • Website: Minoren

 • Coördinator: Jenny Audring (voor inhoudelijke vragen over de minor)

 • Informatie: studieadviseur en onderwijscoördinator (voor administratieve en studiegerelateerde vragen)

 • Examencommissie: Duitse, Italiaanse en Franse taal en cultuur

 • Opleidingscommissie: BA Duitse Taal en Cultuur

 • Aanmelding:
  LEI studenten: 15 mei (13:00u) t/m 4 juli 2024
  TUD en EUR studenten: 15 mei (13:00u) t/m 31 mei 2024
  Vraag een eduID account aan om te registreren in EduXchange. Hoe je dit doet, zie Ontdek en meld je aan voor je minor via eduXchange.
  Schrijf je vanaf juli apart in voor de vakken via MyStudymap (geldt alleen voor LEI studenten).

Aansluitende masteropleidingen

De minor biedt vakspecifieke inhoud in de doeltaal en draagt daarmee bij aan de ingangseisen voor de tweejarige educatieve master in de taal- en cultuurwetenschappen

Opmerkingen

Geen.