Studiegids

nl en

Fiscaal Recht (master)

Belangrijke informatie over jouw opleiding kun je vinden op de speciale opleidingspagina in Brightspace; hiervoor dien je je aan te melden via MyStudymap.

Raadpleeg MyTimetable om te zien wanneer de vakken precies plaatsvinden.

Overgangsregelingen zijn te vinden op de website.

Jaar 1

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Inkomstenbelasting 5
Fiscaal-economisch beleid 5

Let op: per september 2022 komt het vak Tax Management te vervallen. Daarvoor in de plaats is het voorheen gebonden keuzevak Fiscaal-economisch beleid als verplicht vak gesteld. Er is een overgangsregeling van toepassing voor studenten die zijn gestart vóór september 2022 met de master Fiscaal recht en:
1. Tax Management in 2021-2022 wel hebben gevolgd, maar niet hebben behaald
of
2. Fiscaal-economisch beleid in 2021-2022 hebben behaald, maar Tax Management nog niet.
Studenten die menen in aanmerking te komen voor de overgangsregeling kunnen contact opnemen met het secretariaat via bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl voor informatie over het bezemonderwijs en -tentamen.

Internationaal belastingrecht II 10
Belastingrecht en maatschappij 5

Gebonden keuze uit de volgende vakken

Vennootschapsbelasting 5
Profileringsvak: Verdieping BTW 5/6

Semester 2

Verdieping Algemene Leerstukken Belastingrecht 5
Europees Belastingrecht 10

Gebonden keuze uit de volgende twee vakken:

Belastingverdragen 5
Keuzevak buitenland master fiscaal recht 5

Of:

Accent indirecte belastingen
Scriptie master Fiscaal recht 10

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktvoorbereiding

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw employability, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten, die je onder andere ontwikkelt binnen je opleiding:
1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden specifiek voor jouw opleiding.
2. Vakoverstijgende vaardigheden
Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student, die je in allerlei functies kunt gebruiken ongeacht studie, denk aan o.a.:
onderzoeken, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.
3. Zelfreflectie
Het betreft hier zelfreflectie in het kader van je (studie)loopbaan, o.a. reflecteren op de keuzes die je als student tijdens je studie maakt, wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
Daarnaast reflecteren op je eigen profiel en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?
4. Praktijkervaring
Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van stages, projecten, (maatschappelijke) praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht.
5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers en alumni-ervaringen uit het werkveld, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, spreken met mensen uit het veld, meelopen/ bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Arbeidsmarktoriëntatie Fiscaal recht

Studenten die de bachelor- en masteropleiding Fiscaal Recht hebben afgerond gaan doorgaans werken in de commerciële praktijk (bijvoorbeeld als belastingadviseur, fiscaal advocaat of bedrijfsfiscalist), als wetenschapper of bij de overheid (als bijvoorbeeld belastinginspecteur, beleidsambtenaar of belastingrechter). Relaties met het beroepenveld worden onderhouden doordat een aantal fiscale docenten tevens werkzaam is in de commerciële praktijk of bij de overheid. De arbeidsmarkt voor fiscaal-juristen is gunstig, waardoor studenten doorgaans geen problemen ondervinden bij het vinden van een baan. Ook werken fiscale studenten veelal tijdens hun studie al als vrijwilliger, stagiair of medewerker in de fiscaal-juridische praktijk. Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de latere beroepspraktijk; docenten geven voorbeelden uit de (eigen) rechtspraktijk om leerstukken inzichtelijk te maken, waardoor studenten tevens zicht krijgen op vraagstukken waarmee zij in de beroepspraktijk te maken krijgen. Ook worden jaarlijks enkele gastcolleges verzorgd, waarin uiteenlopende voor een vak van belang zijn praktijkervaringen met de studenten worden gedeeld. De oriëntatie op de arbeidsmarkt wordt verder versterkt door extra-curriculaire vakken als de ‘Studentzittingen’ in samenwerking met de belastingkamer van de Rechtbank Den Haag en deelname aan de International and European Tax Moot Court Competition in Leuven, wat studenten kansen biedt om te netwerken en niet zelden leidt tot een stage of baan.