Studiegids

nl en

Jaar 1

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Inkomstenbelasting 5
Fiscaal-economisch beleid 5

Let op: per september 2022 komt het vak Tax Management te vervallen. Daarvoor in de plaats is het voorheen gebonden keuzevak Fiscaal-economisch beleid als verplicht vak gesteld. Er is een overgangsregeling van toepassing voor studenten die zijn gestart vóór september 2022 met de master Fiscaal recht en:
1. Tax Management in 2021-2022 wel hebben gevolgd, maar niet hebben behaald
of
2. Fiscaal-economisch beleid in 2021-2022 hebben behaald, maar Tax Management nog niet.
Studenten die menen in aanmerking te komen voor de overgangsregeling kunnen contact opnemen met het secretariaat via bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl voor informatie over het bezemonderwijs en -tentamen.

Internationaal belastingrecht II 10
Vennootschapsbelasting 5
Profileringsvak: Verdieping BTW 5/6

Semester 2

Verdieping Algemene Leerstukken Belastingrecht 5
Europees Belastingrecht 10

Gebonden keuze uit de volgende twee vakken:

Belastingverdragen 5
Keuzevak buitenland master fiscaal recht 5

Of:

Accent indirecte belastingen
Scriptie master Fiscaal recht 10

Arbeidsmarkt

Informatie volgt.