Studiegids

nl en

Management van de Publieke Sector: Pre-master

Management van de Publieke Sector: Pre-master

De Pre-Master is bedoeld om deficiënties weg te werken van studenten die niet direct zijn toegelaten tot de master Management van de Publieke Sector (MPS). Dit deel van de studiegids geeft een overzicht van de Pre-Master vakken die door het Instituut Bestuurskunde worden aangeboden.

Click here for the English Public Administration Pre-Master

Regels en informatie

Pre-Master

Alleen studenten die toegelaten zijn tot de Pre-Master kunnen hieraan deelnemen. Zonder toelatingsbesluit kun je niet deelnemen aan de vakken.

Het Pre-Masterprogramma bestaat uit een vast vakkenpakket van 15 ECTS en wordt twee keer per jaar aangeboden: van eind oktober t/m januari (blok 2) en van eind maart t/m juni (blok 4). Als alle vakken van het programma met succes zijn afgerond, dan kun je instromen in de master Management van de Publieke Sector (MPS).

Het rooster vind je onder de ‘links’ rechts op dit scherm.

Toelating

Onder het tabblad 'Vakken' vind je de vakken van de Pre-Master Management van de Publieke Sector. In het toelatingsbesluit dat je hebt gekregen van de toelatingscommissie staat welke vakken je dient te volgen en per wanneer je toegelaten bent. Als je een toelatingsbesluit hebt gekregen waar andere vakken op staan dan de vakken die bij 'Vakken' staan, neem dan contact op met de toelatingscommissie (alleen voor deze vraag; andere vragen graag richten aan de studieadviseurs)

Pre-Master: eenmalig

We moedigen studenten aan om alle vakken in hun eerste semester te volgen en de bijbehorende tentamens af te leggen. Dit geeft een goed beeld van wat hen in de master te wachten staat. Indien niet alle vakken in het eerste semester behaald zijn is er de mogelijkheid om deze in het tweede semester over te doen. Jij zult in dat geval door ons worden ingeschreven voor de nog te behalen vakken.

 • Studenten die in september starten, kunnen de onderdelen die zij niet gehaald hebben in semester 2 van datzelfde studiejaar opnieuw doen.

 • Studenten die in februari starten, kunnen de onderdelen die zij niet gehaald hebben in semester 1 van het daaropvolgende studiejaar opnieuw doen.

Studenten dienen de Pre-Master binnen één jaar te halen. Indien dit niet lukt, dan kunnen zij de Pre-Master of een los onderdeel daarvan niet herkansen. Verzoek tot toelating tot alle Pre-Masterprogramma's van het Instituut Bestuurskunde (Management van de Publieke Sector / Public Administration) zal worden afgewezen.

Studenten die ervoor kiezen – om wat voor reden dan ook – om de studielast over twee semesters te verdelen hebben, een minder goed beeld van de studiedruk en snelheid van de master en hebben ook minder kansen om een vak af te ronden. Zij nemen het risico een vak niet in een keer te halen waardoor ze de Pre-master niet halen en de kans op toelating tot de master vervalt.

Zwaarte Pre-Master

De Pre-Master staat wat betreft studie uren per week gelijk aan een voltijdse studie. Hoewel de Pre-Master slechts één blok duurt en 15.0 ECTS telt, is het zwaar om dit te combineren met een andere studie, (vrijwilligers) werk of stage. Van jou wordt verwacht dat je 40 uur per week kan besteden aan de studie.
Het volgen van de Pre-Master wordt vaak onderschat. Als het de eerste keer is dat je aan een universiteit studeert of als het al wat langer geleden is dat je hebt gestudeerd, is het zeker raadzaam je te verdiepen in de vele handige studietips en/of volg gratis een online workshop.

Daarnaast is het aan te raden om direct vanaf de start van de Pre-Master de studiestof bij te houden. Hoe langer je wacht, hoe meer je in te halen hebt. Lees de stof voorafgaand aan en na afloop van de colleges door.

Extra faciliteiten in verband met een functiebeperking zoals bijvoorbeeld AD(H)D of dyslexie

Het kan zijn dat je door omstandigheden meer tijd nodig hebt voor een tentamen of zelfs een tentamen via een laptop zou moeten maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: dyslexie, AD(H)D of ASS. Mocht je van deze faciliteiten gebruik willen maken, dan raden we je aan de studieadviseurs op de hoogte te brengen. De studieadviseurs zullen je informeren over hoe je deze faciliteiten kunt regelen. Neem bij voorkeur ruim voor de start contact op met hen.

Jouw persoonlijke situatie en onverwachte omstandigheden

Heb je persoonlijke omstandigheden of gebeurt er iets met jou of in jouw omgeving aan de start of tijdens het volgen van de Pre-Master, meld dit dan bij de studieadviseurs. Bij voorkeur spreken ze je ruim voor de start van de Pre-Master.

Als je je meldt dan kunnen ze met je meedenken en je adviseren. Wanneer je je niet of na afloop meldt, dan kan het lastig of onmogelijk zijn om je te ondersteunen. Het kan zijn dat je daardoor geen mogelijkheden meer hebt om alsnog de Pre-Master af te ronden. Ook als je vragen of advies nodig hebt over jouw specifieke omstandigheden denken de studieadviseurs graag mee.

Literatuur

In de Studiegids vind je welke boeken je nodig hebt. Klik hiervoor op het desbetreffende vak. Soms staat hier dat je de informatie over welke literatuur de docent gebruikt kunt vinden in Brightspace. De artikelen zijn te vinden via de catalogus van de Universiteitsbibliotheek. Aanvullende literatuur vind je (in de vakwijzer) op Brightspace.
Eén lijst met alle literatuur is niet beschikbaar.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseurs

Vakken

Pre-Master studenten voor de master Management van de Publieke Sector (MPS) volgen in principe drie vakken van 5 ECTS (15 ECTS totaal):

 • Introductie Beleid (5 ECTS)

 • Bestuurskundig Onderzoek (5 ECTS)

 • Publiek Management & Organisatie (5 ECTS)

Click here for the English Public Administration Pre-Master

Rooster :

Het rooster vind je onder de ‘links’ rechts op dit scherm.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Introductie Beleid 5
Bestuurskundig onderzoek (NL Premaster) 5
Publiek Management en Organisaties 5

Onderwijsorganisatie

Studiebegeleiding en ondersteuning

Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht voor studie-gerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. Zie hieronder ook verder:

 • Persoonlijke omstandigheden:
  Hieronder vallen in ieder geval: ziekte, functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap en bepaalde bestuurswerkzaamheden. Als je twijfelt over je situatie, kom dan altijd langs de studieadviseur.

 • Overige studie gerelateerde zaken:
  Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/ Universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.

Daarnaast zijn er ook:

 • Studentendecanen: zij beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen;

 • Studentenpsychologen: zij kunnen bv. helpen bij faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes en bieden daarnaast ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Andere belangrijke afdelingen zijn:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Klachten

 • Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

 • De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

 • Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, toets of over het studieprogramma en het rooster? Bekijk op de klachtenpagina van de opleiding waar je terecht kan.

 • Elke faculteit heeft ook een klachtencoördinator, de assessor (studentlid van het bestuur) van de faculteit, hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.