Studiegids

nl en

Management van de Publieke Sector: pre-master

Management van de Publieke Sector: Pre-master, 2018-2019

De Pre-Master is bedoeld om deficiënties weg te werken van studenten die niet direct zijn toegelaten tot de masters Public Administration (PA) of Management van de Publieke Sector (MPS). Dit deel van de e-gids geeft een overzicht van de Pre-Master vakken die door het Instituut Bestuurskunde worden aangeboden. De Pre-Master is geen zelfstandige opleiding. U kunt zich hier dus niet apart voor aanmelden.

Click here for the English Public Administration Pre-Master.

Welkom

Beste student,

Welkom bij het instituut Bestuurskunde. Wij organiseren een speciale welkomstbijeenkomst op: donderdag 28 maart 2019, 10.00 -12.00 in zaal 360, locatie Wijnhaven (Turfmarkt 99) Den Haag. Op deze dag krijg je een korte introductie over:

 • Het Pre-Masterprogramma van Management van de Publieke Sector (MPS) als geheel en een docent die over zijn/haar Pre-Master vak vertelt

 • Studieadvies, het Onderwijs Service Centrum (OSC) en de examencommissie

 • Belangrijke regels omtrent Pre-Master

 • Overgang Pre-Master naar Master

 • uSis, Blackboard en de e-gids

 • Overige studietips en een Q&A

De bijeenkomst is zeer relevant voor een goede start aan de Pre-Master, we hopen je te zien. Kun je niet aanwezig zijn, vraag dan a.u.b. een medestudent om zijn of haar aantekeningen.

Alvast veel succes en graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Tineke Choi, MSc
drs. Jolanda den Heijer

Studieadviseurs Instituut Bestuurskunde

Regels en informatie

Pre-Master

Het Pre-Masterprogramma bestaat uit een vast vakkenpakket van 15 ECTS en wordt twee keer per jaar aangeboden: van eind oktober t/m januari (blok 2) en van eind maart t/m juni (blok 4). Als alle vakken van het programma met succes zijn afgerond, dan kun je instromen in de master waarvoor je je hebt aangemeld.

De Pre-Master is geen opleiding waarvoor je jezelf kunt aanmelden. Je kunt je alleen aanmelden voor de master. De toelatingscommissie besluit of je rechtstreeks toegelaten wordt, afgewezen wordt of afgewezen wordt met de mogelijkheid om eerst de Pre-Master te volgen. Alleen studenten die toegelaten zijn tot de Pre-Master kunnen hieraan deelnemen.

Er zijn twee Pre-Master programma’s binnen het Instituut Bestuurskunde:

Het rooster vindt u onder de ‘links’ rechts op dit scherm.

Toelating

Onder de tab 'Vakken' vind je de vakken van de Pre-Master Management van de Publieke Sector. In het toelatingsbesluit dat je hebt gekregen van de toelatingscommissie staat welke vakken je dient te volgen. Als je een toelatingsbesluit hebt gekregen waar andere vakken op staan dan de vakken die bij 'Vakken' staan, neem dan contact op met de toelatingscommissie (alleen voor deze vraag; andere vragen graag richten aan de studieadviseurs)

Pre-Master: eenmalig

We moedigen studenten aan om alle vakken in hun eerste semester te volgen en de bijbehorende tentamens af te leggen. Dit geeft een goed beeld van wat hen in de master te wachten staat. Indien niet alle vakken in het eerste semester behaald zijn is er de mogelijkheid om deze in het tweede semester over te doen.

 • Studenten die in september starten, kunnen de onderdelen die zij niet gehaald hebben in semester 2 van datzelfde studiejaar opnieuw doen.

 • Studenten die in februari starten, kunnen de onderdelen die zij niet gehaald hebben in semester 1 van het daaropvolgende studiejaar opnieuw doen.

Voor studenten die starten in studiejaar 2018-2019 geldt dat zij de Pre-Master binnen één jaar dienen te halen. Indien dit niet lukt, dan kunnen zij de Pre-Master of een losse cursus daarbinnen niet herkansen. Verzoek tot toelating tot alle Pre-Masterprogramma van het Instituut Bestuurskunde (Management van de Publieke Sector / Public Administration) zal worden afgewezen.

Studenten die ervoor kiezen – om welke reden dan ook – om de studielast over twee semester te verdelen hebben een minder goed beeld van druk en snelheid van de master en hebben minder kansen om een vak af te ronden. Zij nemen het risico een vak niet in een keer te halen waardoor ze de Pre-master niet halen en de kans op toelating tot de master vervalt.

Zwaarte Pre-Master

De Pre-Master staat wat betreft studie uren per week gelijk aan een voltijdse studie. Hoewel de Pre-Master slechts één blok duurt en 15.0 ECTS telt, is het zwaar om dit te combineren met een andere studie, (vrijwilligers) werk of stage. Van jou wordt verwacht dat je 40 uur per week kan besteden aan de studie.
Het volgen van de Pre-Master wordt vaak onderschat. Als het de eerste keer is dat je aan een universiteit studeert of als het al wat langer geleden is dat je hebt gestudeerd, is het zeker raadzaam je te verdiepen in de vele handige Studietips.

Daarnaast is aan te raden om direct vanaf de start van de Pre-Master de studiestof bij te houden. Hoe langer je wacht, hoe meer je in te halen hebt. Lees de stof voorafgaand aan en na afloop van de colleges door.

Extra faciliteiten in verband met functiebeperking zoals bijvoorbeeld slechtziendheid of dyslexie

Het kan zijn dat je door omstandigheden meer tijd nodig hebt voor een tentamen of zelfs een tentamen via een laptop zou moeten maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dyslectisch zijn of AD(H)D hebben. Mocht je van deze faciliteiten gebruik willen maken, dan raden we je aan de studieadviseurs op de hoogte te brengen. De studieadviseurs zullen je informeren over hoe je deze faciliteiten kunt regelen. Neem bij voorkeur ruim voor de start contact op met hen.

Jouw persoonlijke situatie en onverwachte omstandigheden

Heb je persoonlijke omstandigheden of gebeurt er iets met jou of in je omgeving aan de start of tijdens het volgen van de Pre-Master, meld dit dan bij de studieadviseurs. Bij voorkeur spreken ze je ruim voor de start van de Pre-Master.

Als je je meldt dan kunnen ze met je meedenken en je adviseren. Wanneer je je niet of na afloop meldt, dan kan het lastig of onmogelijk zijn om je te ondersteunen. Het kan zijn dat je daardoor geen mogelijkheden meer hebt om alsnog de Pre-Master af te ronden. Ook als je vragen of advies nodig hebt over jouw specifieke omstandigheden denken de studieadviseurs graag mee.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de studieadviseurs

Vakken

Pre-Master studenten voor de master Management van de Publieke Sector (MPS) volgen in principe drie vakken van 5 ECTS (15 ECTS totaal):

 • Introductie Beleid (5 ECTS)

 • Bestuurskundig Onderzoek (5 ECTS)

 • Publiek Management & Organisatie (5 ECTS)

Click here for the English Public Administration Pre-Master.

Rooster :

Het rooster vindt u onder de ‘links’ rechts op dit scherm.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Introductie Beleid 5
Bestuurskundig onderzoek (NL Premaster) 5
Publiek Management en Organisaties 5