Studiegids

nl en

Education and Child Studies

Master Education and Child Studies

Welcome to the Master’s degree programme in Education and Child Studies. Upon entering the programme students choose one of the following specialisations:

The programme takes one year. Upon completion graduates will possess the Achievement Levels listed below.

1 Knowledge and understanding

A graduate of the Master’s programme:

1.1 has profound knowledge of the various theories and methodological approaches common within the domain of one of the specialisations offered by the Master’s programme;

1.2 has knowledge of models and methods of prevention and intervention relevant for one of the specialisations offered by the Master’s programme;

1.3 is competent in methodological and technical research skills that are current in Education and Child Studies in general, and in the Master’s specialisation in particular;

1.4 is acquainted with the professional field of the Master’s specialisation.

2 Applying knowledge and understanding

A graduate of the Master’s programme has developed and is able to independently apply the following academic skills:

2.1 formulating a consistent line of reasoning, based on scientific arguments;

2.2 formulating a relevant research question, planning and conducting research in one of the specialisations of the Masters’ programme;

2.3 connecting scientific knowledge and insights to practical issues in human development;

2.4 establishing appropriate professional strategies for child-raising and/or educational issues.

3 Judgement

A graduate of the Master’s programme has de capacity to:

3.1 analyse and describe practical and theoretical issues in one of the specialisations offered by the Master’s programme from both a scientific and an ethical point of view;

3.2 identify a theoretical framework suitable for addressing problems and issues relevant for one of the specialisations offered by the Master’s programme;

3.3 critically evaluate aspects of study design and methodology in empirical research;

3.4 analyse and evaluate scientific literature critically to establish its practical or theoretical relevance.

3.5 A graduate of the Master’s programme is trained in professional conduct according to the NVO (Association of Educationalists in the Netherlands) professional code.

4 Communication

A graduate of the Master’s programme has de capacity to:

4.1 report orally and in writing on issues in human development both in an academic and in other professional contexts;

4.2 collaborate with others and take responsibility in a professional team.

5 Learning Skills

A graduate of the Master’s programme has de capacity to:

5.1 independently acquire new knowledge and skills relevant in a professional context;

5.2 reflect on his/her own learning process.

Please refer to our website for the complete Course and Examination Regulations 2024-2025 and for the Rules and Regulations of the Examinations Board.

Timetable

For the timetable of all courses please refer to MyTimetable

Registration

You do this twice a year: once for the courses you want to take in semester 1 and once for the courses you want to take in semester 2.

Registration for courses in the first semester is possible from July. Registration for courses in the second semester is possible from December. The exact date on which the registration starts will be published on the website of the Student Service Center (SSC)

By registering for a course you are also automatically registered for the Brightspace module. Anyone who is not registered for a course therefore does not have access to the Brightspace module of that course.

Also read the complete registration procedure

More information

For more information you can contact our study advisers.

Arbeidsmarktoriëntatie

De Universiteit Leiden heeft als doel om studenten, naast het bieden van een gedegen opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van hun ‘employability’, hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten:

1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden specifiek voor de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen.

2. Vakoverstijgende vaardigheden
Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student en die je in allerlei functies kunt gebruiken ongeacht studie. Voorbeelden van deze vaardigheden zijn: verrichten van wetenschappelijk onderzoek, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.

Maar denk ook aan ook sollicitatievaardigheden: opstellen van een cv, formuleren van een motivatiebrief, samenstellen van een LinkedIn profiel, netwerkgesprekken voeren, sollicitatiegesprek oefenen, een pitch opstellen en houden.

3. Zelfreflectie
Het betreft hier reflectie op eigen (studie)loopbaan(keuzes), reflecteren op je eigen profiel, je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Inzicht krijgen in o.a. je competenties en persoonlijkheid, je (werk)waarden en drijfveren. Wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?

4. Praktijkervaring
Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van praktijk- en maatschappelijke stages, externe onderzoeksstages en projecten, praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht, business challenges etc.

5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers uit het werkveld, alumni presentaties/ervaringen, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, interviewen van mensen uit het werkveld, meelopen/bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Arbeidsmarktvoorbereiding binnen de Masteropleiding Education and Child Studies

In alle opleidingen die het Instituut Pedagogische Wetenschappen verzorgt staat de verbinding met het werkveld waarin onze afgestudeerden aan de slag gaan centraal. Hoe kunnen de uitkomsten van het onderzoek dat we doen gebruikt worden om problemen in de ontwikkeling van kinderen te voorkómen en op te lossen? Hoe kunnen kinderen in gezinnen, op school en in de hulpverlening profiteren van de kennis die we met ons onderzoek opdoen?

Dat is de vraag waar het in alle opleidingen en vakken van het Instituut Pedagogische Wetenschappen om draait. Ieder kind verdient immers de kans zich optimaal te ontwikkelen. Dat betekent dat je in veel vakken zowel wetenschappelijke kennis leert als kennismaakt met professionals uit de praktijk die gastcolleges geven over de toepassing daarvan. En een groot deel van je Masteropleiding wordt tijdens de stage besteed aan een uitgebreide kennismaking met het werk dat je straks als afgestudeerd pedagoog gaat verrichten. Zo word je goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Meer informatie over de arbeidsmarkt is beschikbaar per Masterspecialisatie.

Arbeidsmarktvoorbereiding naast de Masteropleiding Education and Child Studies

Er vinden elk jaar verschillende activiteiten plaats, binnen, naast en buiten je opleiding, die bijdragen aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dit kunnen voorlichtingsbijeenkomsten zijn over keuzes binnen de Masteropleiding Education and Child Studies, maar ook career workshops en events georganiseerd door je eigen opleiding, de facultaire Career Service of je studievereniging.
Denk aan:

Career Service, LU Career Zone en career workshops kalender

Career Service FSW
De Career Service FSW biedt informatie en advies over studie(her)oriëntatie en Masterkeuze, (studie)loopbaanplanning, oriëntatie op de arbeidsmarkt en solliciteren.

Leiden University Career Zone
De Leiden University Career Zone is dé website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, (loopbaan)tests en tools op het gebied van (studie)loopbaanplanning, loopbaanmogelijkheden met je opleiding, arbeidsmarktoriëntatie, solliciteren, het Alumni Mentornetwerk, job portal, workshops en events en Career services.

Workshops en events
In de cursuskalender vind je een overzicht van loopbaan en sollicitatie- workshops, georganiseerd door de Career services.