Studiegids

nl en

Educatieve module

Omschrijving

Als je al een universitaire bachelor in een schoolvak hebt afgerond (en eventueel ook een master), kun je een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen. Dat is een traject van 30 EC, dat wil zeggen een half jaar studie in voltijd. Voor enkele vakken start de Educatieve module eind augustus ook in de deeltijdvariant (één jaar studie, 2-3 dagen per week).

Tijdens de Educatieve module doe je pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden op en je maakt kennis met de onderwijspraktijk door middel van een stage (of baan) op een school voor voortgezet onderwijs.

Als je deze Educatieve module succesvol hebt afgerond, ben je gekwalificeerd om les te geven in jouw vakgebied in het voorbereidend beroepsonderwijs/mavo en de onderbouw van het havo en vwo. Studenten die de Educatieve module hebben afgerond, komen bovendien in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC van de eerstegraads lerarenopleiding (let op: je moet wel aan de toelatingseisen voldoen).

De Educatieve module is gekoppeld aan de (wettelijke) startbekwaamheidseisen die gelden voor deze beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Het programma is inhoudelijk dan ook afgeleid van deze bekwaamheidseisen en is verbredend en interdisciplinair: vakinhoudelijke kennis wordt gekoppeld aan vakdidactische kennis en aan toepassing daarvan in de schoolpraktijk. Ook pedagogische en groepsdynamische kennis zoals die worden toegepast in de schoolpraktijk komen aan bod. Een stage op een school voor voortgezet onderwijs maakt vanzelfsprekend deel uit van het traject.

De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden.

World Teachers Programme

Het World Teachers Programme (WTP) is een tweetalig profiel binnen de lerarenopleiding dat ook tijdens de Educatieve module gevolgd kan worden. Binnen dit profiel staat tweetalig en internationaal onderwijs centraal. Er is aandacht voor de rol van talen, culturen en diversiteit in deze onderwijscontext. Je leert lesgeven op internationale en/of tweetalige scholen voor voortgezet onderwijs. Je verzorgt je lessen geheel of gedeeltelijk in het Engels. Voor het WTP is het van belang dat je de Nederlandse en Engelse taal goed beheerst.

Na succesvolle afronding van het WTP ontvang je – naast de onderwijsbevoegdheid – het WTP-certificaat. Voor meer informatie, zie de website van het ICLON: World Teachers Programme.

Heb je interesse in het profiel World Teachers Programme? Dan kun je dit op het aanmeldformulier kenbaar maken.

Startmomenten

De Educatieve module start tweemaal per jaar, eind augustus en eind januari.

Toelatingseisen, aanmelding en meer informatie

De toelatingseisen, aanmeldingsprocedure, aanmelddeadlines, het aanmeldformulier en meer informatie is te vinden op de website van het ICLON.

Beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid: verruimd én met terugwerkende kracht

Als gevolg van een wetswijziging per 1 augustus 2023 is de beperkte tweedegraads bevoegdheid verruimd. Vanaf die datum mogen docenten met een beperkte tweedegraads bevoegdheid lesgeven aan het gehele vmbo en de onderbouw havo/vwo. Deze verruiming heeft terugwerkende kracht voor alle docenten met een beperkte tweedegraads bevoegdheid.

Contact

Voor uitgebreide en actuele contactgegevens zie de ICLON-website.

Schoolvakken

Schoolvakken

De Educatieve module bereidt voor op het lesgeven in een van de volgende schoolvakken:

 • Biologie

 • Chinese taal en cultuur

 • Duits

 • Engels

 • Filosofie

 • Frans

 • Geschiedenis en Staatsinrichting

 • Godsdienst en Levensbeschouwing

 • Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming

 • Informatica

 • Natuurkunde

 • Nederlands

 • Scheikunde

 • Spaans

 • Wiskunde

Voltijd programma

Vak EC Semester 1 Semester 2

Studieonderdelen naast Vakdidactiek

Praktijk 1 15
Pedagogisch-didactisch handelen 1 7
Pedagogiek (ICLON) 4

Vakdidactiek Bètawetenschappen

Vakdidactiek 1 Biologie 4
Vakdidactiek 1 Informatica 4
Vakdidactiek 1 Natuurkunde 4
Vakdidactiek 1 Scheikunde 4
Vakdidactiek 1 Wiskunde 4

Vakdidactiek Mens- en Maatschappijwetenschappen

Vakdidactiek 1 Filosofie 4
Vakdidactiek 1 Geschiedenis en Staatsinrichting 4
Vakdidactiek 1 Godsdienst en Levensbeschouwing 4

Vakdidactiek Taal- en cultuurwetenschappen

Vakdidactiek 1 Chinees 4
Vakdidactiek 1 Duits 4
Vakdidactiek 1 Engels 4
Vakdidactiek 1 Frans 4
Vakdidactiek 1 Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 4
Vakdidactiek 1 Nederlands 4
Vakdidactiek 1 Spaans 4

Deeltijd programma

Vak EC Semester 1 Semester 2

Studieonderdelen naast Vakdidactiek

Praktijk 1 15
Pedagogisch-didactisch handelen 1 7
Pedagogiek (ICLON) 4

Vakdidactiek Bètawetenschappen

Vakdidactiek 1 Biologie 4
Vakdidactiek 1 Informatica 4
Vakdidactiek 1 Natuurkunde 4
Vakdidactiek 1 Scheikunde 4
Vakdidactiek 1 Wiskunde 4

Vakdidactiek Mens- en Maatschappijwetenschappen

Vakdidactiek 1 Filosofie 4
Vakdidactiek 1 Geschiedenis en Staatsinrichting 4
Vakdidactiek 1 Godsdienst en Levensbeschouwing 4

Vakdidactiek Taal en Cultuurwetenschappen

Vakdidactiek 1 Chinees 4
Vakdidactiek 1 Duits 4
Vakdidactiek 1 Engels 4
Vakdidactiek 1 Frans 4
Vakdidactiek 1 Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 4
Vakdidactiek 1 Nederlands 4
Vakdidactiek 1 Spaans 4

Meer informatie

Op dit tabblad vind je informatie over:

 • Contactgegevens

 • Aanwezigheid bij colleges

 • Meer informatie: Studiegids, Brightspace, Studentenwebsite en ICLON Reglementen

 • Onderwijsbevoegdheid

 • Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Contactgegevens

 • Voor vragen over studentenzaken zoals het rooster, cijferregistratie in uSis, enrollment in Brightspace, (her)in- en uitschrijven bij de universiteit, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON.

 • Ben je zittende student en heb je studiegerelateerde vragen? Bij bijvoorbeeld studievertraging of persoonlijke omstandigheden is in principe je supervisor het eerste aanspreekpunt. Je kunt daarnaast altijd contact opnemen met de studieadviseur Toke Egberts.

Voor uitgebreide en actuele contactgegevens zie de ICLON-website.

Aanwezigheid bij colleges

Je aanwezigheid bij alle colleges wordt verwacht; hierin worden theorie en praktijkervaringen met elkaar verbonden en deelname is dus belangrijk om de opleiding met succes te doorlopen. Mocht je door ziekte of andere overmacht toch een keer een college missen, meld je dan voorafgaand aan het betreffende college af bij de docent. Er wordt dan besproken of en hoe je het onderwijs kunt inhalen.

Meer informatie

Studiegids
In deze elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de opleiding. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen

 • Deadline overzicht

 • Links naar belangrijke regelementen zoals de Onderwijs en examenregeling (OER) en relevante websites

Brightspace

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Ieder curriculumonderdeel heeft een eigen ‘course’ in Brightspace. Daarnaast kun je in de course ICLON lerarenopleiding algemene informatie vinden over onder andere:

 • Begeleiding en advies

 • Bij wie je terecht kunt met vragen

 • Berichtgeving vanuit de opleiding

 • Startcourse

 • Documenten vanuit de ICLON Opleidingscommissie

Studentenwebsite

Op de Studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Leraar VHO in schoolvak) om ook ICLON-specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

Reglementen ICLON-opleidingen
In de organisatiegids vind je belangrijke regelementen en documenten van de Educatieve module, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
  De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:

  • Vrijstellingen aanvragen
  • Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.)
  • Gedragscodes
 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
  In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.

 • Lijst van examinatoren
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar staan vermeld in de lijst van examinatoren.

Onderwijsbevoegdheid

Na afronding van de Educatieve module ontvang je je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid in de vorm van een certificaat.

Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Als je de Educatieve module met succes hebt afgerond, én je hebt je vakmaster van 60 of 120 EC behaald, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Dit traject omvat 30 in plaats van 60 EC. De nominale duur is één semester, een half jaar studie in voltijd (of één jaar studie in deeltijd).

Education specialisation voor de bètavakken
Bij masteropleidingen van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation. In deze specialisatie besteden studenten die de Educatieve module met succes hebben afgerond 60 EC aan vakstudie en 30 EC aan de lerarenopleiding (het educatie-deel van de masterspecialisatie). De overige 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur in.

Tweejarige Educatieve master
Voor de schoolvakken Nederlands, Duits, Engels, Frans en Godsdienst/Levensbeschouwing kun je de eerstegraads onderwijsbevoegdheid ook behalen via de tweejarige Educatieve master. Als je de Educatieve module hebt afgerond, dan kun je 30 EC aan vrijstellingen krijgen voor het educatieve deel van deze master.

Master Leraar VHO
Als je de Educatieve module met succes hebt afgerond én je hebt je vakmaster van 60 of 120 EC behaald, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Dit traject omvat 30 in plaats van 60 EC. De nominale duur is één semester, een half jaar studie in voltijd (of één jaar studie in deeltijd).