Studiegids

nl en

Musea, Erfgoed en Collecties

Wat we bewaren en hoe we dat presenteren (én wat we niet bewaren of niet presenteren), is nauw verbonden met onze identiteit en cultuur. Over tentoonstellingen kunnen felle maatschappelijke discussies ontbranden. Na maatschappelijke omwentelingen veranderen ook de musea. Koloniale geschiedenis is Volkenkunde geworden. In deze minor maken studenten kennis met de maatschappelijke en academische debatten over musea, collecties en andere vormen van materieel erfgoed. Studenten krijgen inzicht in verschillende tentoonstellingsconcepten, visies op collectiebeheer, en ethische vraagstukken verbonden met musea en erfgoed. De minor bereidt voor op de bestaande MA-specialisatie ‘Museums and Collections’ van Kunstgeschiedenis en de bestaande MA-specialisatie ‘Heritage Management in a World Context’ van Archeologie, maar is ook relevant voor studenten uit andere disciplines. In de minor gaat het om erfgoed van allerlei aard – dus niet alleen de kunstmusea, maar ook natuurhistorische musea, volkenkundige musea, en andere collecties. Lees verder

Maximum aantal deelnemers: 25

Vakken

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Musea, Erfgoed en Collecties 10

Keuze:

Geschiedenis van het verzamelen 1500-1800 5
Bronnen van kennis: universitaire bibliotheek- en museumcollecties 5

Optioneel: Theoretische verdieping door leeslijst (niveau 300) 5 of 10 ECTS

Semester 2

Keuze:

Afhankelijk van achtergrond student kiest de student cursussen met een omvang van 15 EC:

Management archeologisch erfgoed 1 5
Management archeologisch erfgoed 2 5

Optioneel: Theoretische verdieping door leeslijst (niveau 300) 5 of 10 ECTS

Keuzeruimte 15 punten

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

Meer info

Minor: voor Leidse studenten, geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: voornamelijk Nederlands
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: dr. M. Keblusek
Informatie: dr. M. Keblusek of 071 527 2360
Aanmelding: via uSis

Beschrijving

Wat we bewaren en hoe we dat presenteren (én wat we niet bewaren of niet presenteren), is nauw verbonden met onze identiteit en cultuur. Over tentoonstellingen kunnen felle maatschappelijke discussies ontbranden. Na maatschappelijke omwentelingen veranderen ook de musea. Koloniale geschiedenis is Volkenkunde geworden. In deze minor maken studenten kennis met de maatschappelijke en academische debatten over musea, collecties en andere vormen van materieel erfgoed. Studenten krijgen inzicht in verschillende tentoonstellingsconcepten, visies op collectiebeheer, en ethische vraagstukken verbonden met musea en erfgoed. De minor bereidt voor op de bestaande MA-specialisatie ‘Museums and Collections’ van Kunstgeschiedenis en de bestaande MA-specialisatie ‘Heritage Management in a World Context’ van Archeologie, maar is ook relevant voor studenten uit andere disciplines. In de minor gaat het om erfgoed van allerlei aard – dus niet alleen de kunstmusea, maar ook natuurhistorische musea, volkenkundige musea, en andere collecties.

De hoorcollegereeks ‘Musea, Erfgoed en Collecties (10 ects) vormt voor alle studenten de basis van de minor. Deze cursus richt zich op de academische reflectie op het verzamelen, beheren, presenteren en conserveren van cultureel erfgoed en musea in nationale en internationale context. Het gaat om theoretische, culturele en normatieve kwesties, zoals die zichtbaar worden in de historische ontwikkeling van musea en erfgoedinstellingen, en in maatschappelijke, ethische en theoretische debatten over de hedendaagse museale praktijk.
De studenten verdiepen zich vervolgens in een of meer van deze aspecten in cursussen vanuit verschillende disciplines, zoals de archeologie, de kunstgeschiedenis, en de wetenschapsgeschiedenis; de minor wordt gedragen door twee faculteiten (Archeologie, Geesteswetenschappen).

Maximum aantal deelnemers: 25